Steun de PVV

De stichting PVV Overijssel is volledig afhankelijk van donaties van derden omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid. Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen! Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook. U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank-rekeningnummer:

NL05 RABO 0119 6715 81 t.n.v. Stichting Ondersteuning PVV Overijssel

onder vermelding van "donatie PVV Overijssel " en optioneel uw naam en adres.