Joodse-gemeenschap-met-Commissaris-van-de-Koning.JPG

Zoals het er nu uit ziet, wordt de Joodse gemeenschap gedwongen om op 17 juni de Synagoge in Deventer te verlaten. De nieuwe eigenaar van het pand dwingt de gemeenschap hiertoe. Hulpvragen in de afgelopen 8 jaar vanuit de Joodse gemeenschap naar de gemeente Deventer zijn vooralsnog op niets uitgelopen. Het overleg tussen de verschillende partijen zit muurvast. De PVV roept daarom de Commissaris van de Koning op te bemiddelen.

Op 8 november 2014 was de toenmalige Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, aanwezig bij de inwijdingsceremonie van de Thorarol in de Synagoge. Het toonde de steun van de provincie Overijssel aan voor de Joodse gemeenschap. Nu deze gemeenschap volgende maand de Synagoge kwijt dreigt te raken, wil de PVV dat de provincie ook nu haar betrokkenheid laat zien.

Fractievoorzitter Veltmeijer stelt dat ‘juist in tijden waarin het anti-semitisme in Nederland groeit, het belangrijk is dat we er alles aan doen om de Joodse gemeenschap te steunen. Dat ze nu uit de Synagoge worden gezet, is voor de PVV echt diep triest en onaanvaardbaar.’ Voorganger van de Joodse gemeenschap Tom Fürstenberg vult daarop aan. ‘De na-oorlogse generatie Joden uit de sterk gedecimeerde gemeenschap in Nederland is de laatste decennia in toenemende mate haar wortels aan het terugvinden. De Joodse gemeente in Deventer biedt deze mensen een thuis en maakt ze weer bekend met de Joodse cultuur en tradities.’

De PVV zal daarom tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 mei een motie indienen, waarin de Commissaris van de Koning wordt opgeroepen een actieve rol in deze maatschappelijke kwestie aan te nemen en te bemiddelen tussen de partijen. De doelstelling moet daarbij zijn in goed overleg tot een gemeenschappelijke oplossing te komen, zodat de Joodse gemeenschap niet op straat komt te staan. De Joodse gemeenschap uit Deventer steunt deze motie en is door de PVV-fractie uitgenodigd aanstaande woensdag te gast te zijn tijdens de Provinciale Statenvergadering.

Muur-Deventer.jpg

De bouw van filmtheater Viking kost nu al 16.8 miljoen euro, 

terwijl Deventenaren woest zijn om de aantasting van het historische hart van de stad!

De bouw van Viking in Deventer ligt weer stil.
Het is het zoveelste hoofdstuk in een treurig elite-project om een duur filmtheater te bouwen
waar niemand op zit te wachten.

De bouw van dit project begon in maart 2012 en kende direct al financiële blunders.
De aankoop van de grond en de fundering bleek ineens 2 miljoen euro duurder uit te vallen.
Vandaag de dag zijn de kosten al tot bijna 17 miljoen euro opgelopen.
De provincie Overijssel subsidieert dit project voor 5 miljoen euro.
Geld dat volgens de PVV-fractie wel beter besteed kan worden.

Naast het feit dat Deventenaren boos zijn dat ze hun belastinggeld in deze bodemloze put
zien verdwijnen, is er onbegrip en frustratie over de gekozen locatie van de bouw.
Dit is namelijk direct naast de Middeleeuwse stadsmuur van Deventer,
een prachtig rijksmonument. Dat hier een lelijk modernistisch gebouw naast komt te staan,
vernietigt het historische hart van de IJsselkade.
De PVV vindt dit ontoelaatbaar en roept de Provinciale Staten op hun subsidie
van 5 miljoen euro terug te trekken uit dit project.
Om dit kracht bij te zetten zal de PVV in de komende Provinciale Statenvergadering
van 23 mei een motie hierover indienen. Deventer verdient beter dan dit!

staandevoet.jpg

De afspraak was ‘geen gedwongen ontslagen in het OV’, en de PVV is de enige die dit nu wil handhaven!

De PVV-fractie heeft op 11 mei 2016 een motie ingediend waarin de provincie Overijssel wordt opgeroepen te voorkomen dat provinciaal beleid er toe kan leiden dat er gedwongen ontslagen komen binnen het openbaar vervoer. Deze motie is die dag met meerderheid van stemmen aangenomen. Zeer positief volgens de PVV, want medewerkers van het OV in onze provincie konden nu op deze zekerheid rekenen. En dat geeft rust.

Wij zijn echter zeer geschrokken toen wij de nota van uitgangspunten lazen, die van belang is voor de aanbesteding van het OV. Hierin wordt met geen woord gerept over het verbieden van gedwongen ontslagen. PVV-statenlid Heutink: ‘Onze, in 2016 al aangenomen motie, vraagt om één zin op te nemen in de nota van uitgangspunten. Dat de gedeputeerde staten dat niet wil doen, is minachting van de hardwerkende mensen in ons openbaar vervoer. En dat terwijl het coalitieprogramma ‘Overijssel werkt’ heet.’

De PVV zal tijdens de provinciale statenvergadering van 23 mei opnieuw aandacht vragen voor dit punt. Dan zal de partij ook de consequenties bespreken indien de motie niet wordt uitgevoerd. De gedeputeerde Boerman veegt namelijk zowel de gemaakte afspraken, als de werkzekerheid van onze mensen in het OV van tafel. Een totale minachting voor de burger!