Statenvragen: status ontwikkeling Technology Base Twente

Op 11 april jongstleden tijdens de PS-vergadering hebben we gedeputeerde van Hijum een aantal mondelinge vragen gesteld over de ontwikkelingen op Technology Base Twente. Omdat niet alle antwoorden zijn gegeven en sommige antwoorden bij ons niet tot tevredenheid hebben geleid, zien wij ons genoodzaakt deze nog een keer te stellen. Maar dan schriftelijk. Deze vragen vullen wij aan met een aantal andere vragen, omdat het vragenuur onvoldoende ruimte biedt om alle vragen in één keer te behandelen.


Vragen:
1. In 2015 is PS te kennen gegeven dat er uiteindelijk 1100 volledige banen (1100 fte) op TBT zouden worden gerealiseerd. Hoeveel nieuwe volledige banen zijn er op dit moment op TBT gecreëerd?
2. Hoeveel werkgelegenheid is (fte) er op dit moment op TBT? Inclusief de banen die nog dateren van voor 2015.
3. Wat moeten wij verstaan onder fte? Met andere woorden: kunt u ons aangeven hoeveel uur in de week gelijk staat aan 1 fte?
4. In 2010 zijn we gestopt met de militaire basis. Hoeveel provinciaal geld is er vanaf dat moment tot en met het schrijven van deze schriftelijke vragen geïnvesteerd?
5. Kunt u een specificatie maken van de bedrijven die zich na december 2014 op TBT hebben gevestigd en ons informeren over het aantal fte per bedrijf.
6. Er werden de afgelopen 3.5 jaar voortdurend zonnige perspectieven geschetst en TBT zou een economische motor worden. Wanneer gaat TBT daadwerkelijk wat toevoegen aan de economie van onze regio?
7. Hoe groot is de omzet van alle thans gevestigde bedrijven bij elkaar?
8. Wijt u het niet van de grond komen van de ontwikkelingen op TBT aan het feit dat het bestemmingsplan nog niet was vastgesteld? Zo ja, kunt u dit toelichten?
9. Wat zijn de voorwaarden voor bedrijven om zich op het TBT te kunnen vestigen?
10. Zijn er bedrijven geweest met interesse om zich te vestigen op TBT maar zich hebben terug getrokken? Welke redenen lagen hieraan ten grondslag?
11. Zijn er bedrijven geweest die zich op het TBT wilden vestigen maar uiteindelijk moesten afhaken? Wat waren hiervoor de redenen?
12. Enschede zou het drone centrum van Nederland en wellicht ook internationaal worden. Liggen deze ambities op koers? In hoeverre is dit al gerealiseerd? Is er nationaal concurrentie? Bijvoorbeeld van Eelde?
13. Nokia en DJI Drones zijn groots aangekondigd in de media. Zitten deze bedrijven reeds op TBT? Of is een vestiging nabij? Hoeveel fte gaat dit opleveren? Of heeft dit opgeleverd?

 

Met vriendelijke groeten,

Erik Veltmeijer,
PVV Overijssel.