Lafbekken en sukkels

Nog niet zo lang geleden waren een aantal politici boos op het feit dat ik hen lafbekken en sukkels heb genoemd. Niet in het debat, maar op sociale media.

Ik heb hen lafbekken en sukkels genoemd omdat deze politici een debat over het rapport ‘Een spoor van vernieling’ van Prof. Dr. Ir. Stefan van Baars blokkeerden. Stefan van Baars heeft een vernietigend rapport geschreven over de oorzaken van de ontstane schade aan circa 400 huizen rond het kanaal Almelo – De Haandrik. Zijn conclusie was dat de provincie aansprakelijk is voor de schade in het gebied. De provincie is echter van mening, op basis van een ander rapport (Deltares/TNO), dat dit slechts voor een derde van de gevallen zo is. Twee verschillende visies dus over de oorzaak van de schade aan de huizen. Alle reden, dachten 7 politieke partijen in de Staten van Overijssel, om hier een debat over te hebben.

Maar de coalitiepartijen VVD, CU, PvdA, SGP en CDA vonden dit debat niet nodig. Want zo lazen wij in de media, het rapport van Stefan van Baars verschafte geen nieuwe inzichten. Ook de oppositiepartij SP wilde geen debat en dat terwijl hun woordvoerder nog nooit in het gebied was geweest. Nooit met eigen ogen de ellende heeft gezien bij gedupeerden! Wat voor politicus ben je dan? U mag het zeggen. Ik hoor u denken.

Meer dan de helft van de partijen wilde een debat, in aantal Statenleden 40%, maar de zittende macht niet.

Dit was een enorme teleurstelling, zeker omdat veel gedupeerden er rekening mee hadden gehouden dat er een debat zou komen. Deze mensen waren dus ingelogd om de vergadering te volgen. Ook Dagblad Tubantia was verbaasd dat er geen debat kwam en zelfs de Commissaris van de Koning had zich op het debat ingesteld. Waar is de democratie gebleven? Waar in de gemeenteraad Twenterand één partij een onderwerp op de agenda kan zetten, zijn 7 partijen in de Staten van Overijssel niet bij machte om een debat aan te vragen over een zeer urgent onderwerp, waarover nieuwe informatie is opgedoken. En niet zo maar informatie. Nee, zeer belangrijke informatie.

De reden om het debat te blokkeren? De verkiezingen komen er aan natuurlijk én het verzoek was geïnitieerd door de PVV. Plus, de conclusies van de heer van Baars waren keihard voor de coalitie in Zwolle. Hier zat men niet op te wachten.

Partijbelang werd boven het belang van de gedupeerden gezet. Onacceptabel voor de PVV. Wij zitten er niet voor politieke spelletjes, wij zitten er voor de mensen die wij vertegenwoordigen!

Het is niet de eerste keer dat in het dossier Kanaal Almelo – De Haandrik de coalitiepartijen de oppositie buitenspel hebben gezet. Zo waren in juli 2020 de oppositiepartijen niet meegenomen bij een amendement van de coalitiepartijen over een wijziging van de toenmalige schaderegeling. Wanneer partijen een amendement indienen, zeker bij een onderwerp als het kanaal waar alle partijen afgesproken hadden om partijpolitieke belangen opzij te zetten, is het gebruikelijk om een amendement of motie naar alle partijen toe te sturen. Je wilt immers zoveel mogelijk steun voor je amendement/motie. Maar de coalitiepartijen vonden het niet nodig om de oppositiepartijen erbij te betrekken.

Andersom hadden de oppositiepartijen een week hiervoor een amendement voorbereid en naar alle partijen gestuurd. Ook dus naar de coalitiepartijen. Hier was geen enkele reactie op gekomen.

Goed, het debat over het rapport ‘Een spoor van vernieling’ was dus door met name de coalitie op 27 januari jl. geblokkeerd en 4 partijen (PVV, FMO, OCL en FvD) wilden hierna een informatiesessie met de heer van Baars organiseren. In alle openheid. In de openbaarheid. Normaal is een informatiesessie voor Statenleden en wordt zo’n sessie niet opgenomen. En is een dergelijke bijeenkomst niet toegankelijk voor derden. Gezien het belang van het rapport van de heer van Baars en de betrokkenheid van de gedupeerden, wilden de 4 partijen dat deze informatiesessie over het rapport wel gevolgd kon worden door de gedupeerden en ook de media. Dit omdat de 4 partijen van gedupeerden hoorden dat hier behoefte aan was. Het rapport van de heer van Baars had natuurlijk heel veel los gemaakt en de mensen wilden hem natuurlijk aan het woord zien. Hem zijn rapport zien toelichten. Logisch, hij was hun enige hoop nog. Maar in Zwolle wilde men niet van het format infosessie afwijken en hierdoor waren de 4 partijen genoodzaakt om de informatiesessie met de heer van Baars zelf maar te organiseren. In de openbaarheid en niet achter gesloten deuren. Ook een andere deskundige, de heer Willem Meiborg, hij is het met de conclusies van Stefan van Baars eens, werd uitgenodigd om zijn verhaal te doen.

De digitale bijeenkomst op 17 februari jl. van de PVV, FMO, OCL en FvD was een groot succes. Heel veel complimenten gehad. Ook van de heren van Baars en Meiborg zelf. Meer dan 80 belangstellenden waren aanwezig.

Weet u wie niet aanwezig waren? De Statenleden van de VVD, CU, D66, SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zij vonden het nodig de bijeenkomst te boycotten! Een schoffering van jewelste naar de gedupeerden toe. Weer een klap in het gezicht. Zij stelden wederom partijbelang boven het belang van de mensen die schade hebben geleden en al jaren in de ellende zitten.

Dit zijn ook de partijen die vinden dat we hen geen lafbekken mogen noemen en sukkels. Het zijn dezelfde partijen, mensen, die de PVV uitsluiten in de Tweede Kamer en in provincies. Het zijn dezelfde mensen die ons racisten noemen, fascisten en islamofoob.

Deze partijen hebben nu op 10 maart 2021 een bijeenkomst geagendeerd met……….Stefan van Baars. We gaan het dus nog een keer doen. Maar dan achter gesloten deuren. En weet u, de partijen PVV, FMO, OCL en FvD zijn hierin vooraf niet gekend. Natuurlijk niet.

Het ergste vinden wij dat onze inwoners, de gedupeerden, zijn geschoffeerd door deze partijen. Dat zij niet serieus worden genomen: ja, met woorden…maar niet met daden. Dat de heer van Baars nogmaals zijn verhaal kan doen, inmiddels is er een tweede rapport verschenen, is natuurlijk een goede zaak. Alles in het belang van de gedupeerden. We hebben maar één doel en dat is een schaderegeling en een herstelplan voor het gebied waar onze inwoners het mee eens zijn! Hier moet alles voor wijken. En dan zetten we partijpolitieke belangen even opzij. Wij kunnen dat wel. Zij niet!

En dat maakt hen lafbekken en sukkels. Dan drukken wij ons nog netjes uit.


Erik Veltmeijer.