PVV Overijssel wil provinciaal onderzoek naar functioneren Gedeputeerde Staten aan Alderstafel

De PVV weigert te geloven dat Gedeputeerde Staten van Overijssel voor de belangen van haar inwoners is opgekomen. Vanaf 2009 zijn de belangen van de inwoners van Overijssel vertegenwoordigd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op de vraag waarom Overijssel niet zelf aan de Alderstafel heeft gezeten, kon Gedeputeerde Traag op 19 juli jl. niets zeggen. Op de vraag of het allemaal anders was gelopen wanneer Overijssel wél zelf aan tafel had gezeten antwoordde Gedeputeerde Traag, eveneens op 19 juli, dat ze geen trek had in een ‘Wat als discussie’.

De PVV heeft op 8 augustus jl., middels schriftelijke vragen, naar de bewijzen gevraagd waarmee Overijssel kan aantonen dat ze haar werk goed heeft gedaan, maar het college heeft om uitstel gevraagd.
Nu zelfs Gelderland haar eigen belangen niet eens goed heeft behartigd (laat staan de belangen van Overijssel),inwoners nauwelijks iets zijn opgeschoten met de laatste woorden van Staatssecretaris Dijksma, er geen verslagen zijn van de Alderstafelbijeenkomsten, geen presentielijsten opgesteld zijn en zelfs geen verslagen van de informatieavonden, is voor de PVV de maat vol.

Volgens Erik Veltmeijer, fractievoorzitter PVV Overijssel, zijn er grove fouten gemaakt in het hele proces. Ook door de Gedeputeerden van de vorige coalities. ‘Het is tijd voor een provinciaal onderzoek, noem het maar een provinciale parlementaire enquête. We gaan iemand niet geloven op zijn of haar blauwe ogen. De bestuurders moeten met de billen bloot. Het heeft al veel te lang geduurd voor er duidelijkheid is over de rol van GS in dit dossier’. 

En volgens de Provinciewet kunnen Provinciale Staten een onderzoekscommissie instellen.

In de commissievergadering vanmiddag gaat de PVV hiertoe oproepen. De partij hoopt hiervoor voldoende steun te krijgen. In de Provinciale Statenvergadering van 27 september a.s. zal dit een vervolg moeten krijgen.