Januari 2018

Lelystad Airport              Commissaris van de Koning             Gemeenteraadsverkiezingen 2018


We zijn alweer aangeland in 2018 en dit jaar belooft een bijzonder jaar te worden. Immers de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en de PVV gaat in onze provincie meedoen in Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand. Daarover straks meer.

Meestal is januari een komkommermaand, zo vlak na de Kerstvakantie, maar het dossier Lelystad Airport zorgde ervoor dat dit prille jaar anders begon. Op 13 december 2017 heeft de Provinciale Staten van Overijssel unaniem een motie aangenomen waarin opgeroepen werd om eerst het luchtruim te herindelen voordat er vanaf en naar Lelystad gevlogen kon worden. Op initiatief van de collegepartijen in Overijssel. Dezelfde partijen die in Den Haag de regering vormen. Nu bleek bij de stemming in de Tweede Kamer dat juist de collegepartijen (CDA, VVD, D66 en CU) die deze motie hadden geïnitieerd, door hun eigen landelijke fracties in de hoek werden gezet. In de media was het met name het CDA Overijssel dat zich opwierp als redder van de inwoners van Overijssel. Geen gelegenheid werd onbenut om van de daken te schreeuwen dat het CDA dé partij was die voor de belangen van de Overijsselaars zou opkomen. Het was dan ook gênant om te zien dat het landelijke CDA hier totaal anders over dacht. Op sociale media werd duidelijk dat het CDA achter de schermen in een crisis verkeerde, want CDA politici in gemeentes en provincies ‘vlogen elkaar in de haren’. Een brief van de landelijke fractie was nodig om de boel bij elkaar te houden. Overigens, de andere partijen in het college van Overijssel wisten hun fracties ook niet te overtuigen! Hun handtekening onder de unanieme motie om eerst het luchtruim te herindelen alvorens Lelystad Airport te laten uitbreiden, was ook niets waard en ook voor de bühne. Het CDA, de VVD, de CU en D66 moeten ondertussen wel hun achterban in Overijssel tevreden zien te houden. En dat doen ze door te pas en te onpas te roepen alles in het werk te stellen om de schade te beperken voor de inwoners van Overijssel. Ze zitten op het pluche, in de coalitie en gaan dan natuurlijk niet zeggen dat hun landelijke fracties er een bende van hebben gemaakt. Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wordt er alles aan gedaan om de schade zoveel mogelijk te beperken. En het zou einde carrière zijn wanneer een politicus van één van deze fracties dit in de media zou melden.

Het zijn ook deze politici geweest die riepen dat er transparantie moest zijn in het proces, in de besluitvorming en in de verantwoording. Dit klinkt natuurlijk goed bij de achterban. De PVV echter heeft als eerste partij de geheime stukken ingekeken die betrekking hadden op de ‘vorderingen’ aan de Alderstafel. In het kader van echte transparantie heeft de PVV in een interpellatiedebat op 13 december 2017 geprobeerd om de geheimhouding op deze stukken eraf te krijgen, maar het waren ook weer de coalitiepartijen die tegenstemden en genoegen namen met een toezegging dat Gedeputeerde Staten met een stuk zou komen, op basis van de geheime stukken.

Tijdens het spoeddebat van woensdag 10 januari jl., aangevraagd door de PVV, vroegen we wederom om de geheimhouding er af te halen. Juist vanwege de transparantie en omdat we dan vrijuit zouden kunnen debatteren. De waarnemend Commissaris van de Koning, de heer Boele Staal, kwam met de mededeling dat Gedeputeerde Staten hier nog geen toestemming voor had gegeven omdat dit eerst nog besproken moest worden met Gelderland. U weet wel, de provincie die Overijssel jaren heeft vertegenwoordigd aan de Alderstafel. Hier heeft het college van Overijssel 3 weken de tijd voor gehad, maar blijkbaar was dit een ingewikkeld proces. Saillant, want op 13 december 2017 had Eddy van Hijum, loco CdK, in de Staten van Overijssel gezegd dat het aan Provinciale Staten was om de geheimhouding eraf te halen. Wie heeft het hier nu bij het rechte eind? Gezien de blunders die de waarnemend Commissaris van de Koning maakte tijdens zijn eerste optreden op 10 januari jl., neigen wij ernaar om Eddy van Hijum te geloven. Maar we weten het nog altijd niet zeker.

In het kader van transparantie dienden wij tijdens het spoeddebat een motie in voor een provinciaal onderzoek naar de rol van Gedeputeerde Staten in het Lelystad Airport proces. De Commissaris van de Koning had op de Nieuwjaarsbijeenkomst gezegd dat er fouten waren gemaakt in het proces en ook het CDA had dit op sociale media geroepen. Overijssel was onderdeel van dit proces, had dus een bepaalde rol in het gehele proces en de PVV vermoedt dat er ook cruciale fouten zijn gemaakt door Gedeputeerde Staten. Hiervoor moeten alle stukken openbaar worden gemaakt en moet Gedeputeerde Staten zich verantwoorden. Dit zijn we, gezien alle commotie in de provincie, verplicht naar onze inwoners toe. Het is wel heel makkelijk om de Zwarte Piet naar Den Haag toe te schuiven en niet te kijken naar het eigen functioneren. Zorgen dat er alleen maar gesproken wordt over de gemaakte fouten in Den Haag zodat jijzelf gevrijwaard blijft van kritiek, is een beproefde tactiek in de politiek. Wij doorzien dit spelletje. We kregen echter alleen steun van de SP voor zo’n provinciaal onderzoek. Al die partijen die transparantie prediken naar de pers toe en naar de inwoners, stemden tegen het voorstel! Transparantie tot op een zekere hoogte bedoelen ze dus. Wij noemen dit nep politici. Geen knip voor de neus waard.

Het spoeddebat werd voorgezeten door de nieuwe waarnemend Commissaris van de Koning, de heer Boele Staal (D66). Het werd een deceptie. Er was een moment dat de PVV fractie er aan dacht om het debat te verlaten, maar uit fatsoen zijn we blijven zitten. De PVV had de voorzitter (waarnemend CdK) gevraagd om enige coulance bij de spreektijden, omdat pas 2 dagen voor het debat de spreektijd bekend was gemaakt. De spreektekst van de PVV was toen al geschreven. Plus, een dag voor het spoeddebat kwam Gedeputeerde Staten pas met haar beloofde bijdrage aanzetten. En dus moest ad hoc een en ander worden aangepast. En het beloofde stuk van 13 december jl. zat er niet eens bij. Dit kwam overigens 2 dagen na het debat wel binnen!! Hoe toevallig. Bedoeld naar onze mening om het debat te frustreren. House of Cards in Overijssel. Maar goed, op de vraag of de voorzitter enige coulance in acht wilde nemen voor wat betreft de spreektijd kwam geen duidelijk antwoord. Tijdens de bijdrage van de PVV ontstond er een discussie met de voorzitter wie nu de geheimhouding van de stukken er af kon halen. Tijdens deze discussie liet men de tijd gewoon doorlopen en kreeg de PVV dus minder spreektijd dan de andere partijen. Ongehoord. De PVV mocht hierdoor geen gebruik meer maken van de tweede termijn omdat de spreektijd was overschreden! Tijdens het debat werd de PVV ook nog eens een paar keer de mond gesnoerd en mochten we onze vragen niet volledig stellen. Halverwege het stellen van de vraag werden wij afgekapt. Omdat wij deze manier van een vergadering voorzitten wel erg vreemd vonden, deden we een ordevoorstel. De PVV wilde van de andere fractievoorzitters wel eens weten wat zij vonden van de partijdige manier van een vergadering leiden. Maar de voorzitter, de heer Boele Staal, weigerde dit. De tijd was om zei hij. Terwijl het doen van een ordevoorstel niets met spreektijd te maken heeft. Het is bovendien een recht, zie provinciewet, en dit recht ontnam hij ons. Tenslotte wilden wij een aangekondigde motie van wantrouwen indienen en dit weigerde hij ook. Na lang aandringen stemde hij uiteindelijk toe. U snapt dat wij verbolgen waren over het optreden van onze Commissaris van de Koning en dat wij ons beraden over de te nemen stappen. Een Commissaris van de Koning hoort boven de partijen te staan en de heer Boele Staal is niet de persoon die dit basisprincipe eigen heeft gemaakt. We vragen ons af of hem dit nog zal lukken, want de haat tegen de PVV lijkt in zijn genen te zitten. De afkeer voor de PVV was duidelijk te merken en dit kunnen wij niet over onze kant laten gaan. Ook mensen die geen PVV stemmen en een aanwezig Tweede Kamerlid van een andere partij waren de mening toegedaan dat zijn optreden beneden alle peil was. Wordt vervolgd.

Afgelopen vrijdag, 2 dagen na het spoeddebat, kwam het verwachte stuk dus bij de Statenleden binnen. En het ziet er naar uit dat ook de geheime stukken openbaar worden gemaakt. Wij zullen in de volgende commissievergadering navragen of deze constatering klopt. Wij blijven vinden dat de rol van Gedeputeerde Staten moet worden onderzocht. Naar onze mening zijn er dus fouten gemaakt. Fouten met grote gevolgen. In de komende maanden zullen we hier nog ongetwijfeld op terug komen.

Tenslotte, de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. U heeft allemaal gelezen dat wij mee gaan doen in 4 gemeentes. Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand. Meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met de eerste activiteiten en dan is het geweldig om aan het eind van zo’n traject te kunnen melden dat het is gelukt. Meer dan gelukt want in eerste instantie zouden we alleen in Enschede, Almelo en Twenterand mee doen. Hengelo is extra en dat is meer dan we hadden durven dromen. We hopen in deze 4 gemeentes in de raden te komen en zo in staat te zijn om onze achterban te vertegenwoordigen. Binnenkort worden de lijsten bekend gemaakt en de verkiezingsprogramma’s. En dan gaan we vol gas. Enschede en Almelo moeten weer van ons worden! Hengelo en Twenterand blijven van ons!

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die mee heeft geholpen aan dit succes. Deze groep mensen is vrij groot: de kandidaten, de PVV fractie in Overijssel, Senatoren, Europarlementariërs en Tweede Kamerleden. Maar in het bijzonder Edgar Mulder en Roy van Aalst die er veel energie in hebben gestoken en bovenal Geert Wilders die ons het vertrouwen heeft gegeven.

Erik Veltmeijer.