PVV: Besluit geitenstop voelt als een overval!

De PVV-fractie in Overijssel voelde zich overvallen door een onaangekondigd debat op woensdag 26 september jl. over het op slot zetten van de geitenhouders in Overijssel. Dit debat was niet toegankelijk voor inwoners, geitenhouders en belanghebbenden. Het werd in het geheim gevoerd.

Het feit dat we geen eerlijke en goede discussie hebben gehad met de geitenhouders, deskundigen en belanghebbenden heeft ons doen besluiten om tegen de geitenstop te stemmen. Als enige partij. Bovendien zal deze maatregel een enorme impact hebben op het leven van de geitenhouders en hier is geen rekening mee gehouden. Zo’n besluit moet zorgvuldig worden genomen en hier is geen sprake van geweest. Het werd er doorheen gejast! Ná een vergadering van 7 uur nota bene.

Het argument dat geitenhouders hun biezen pakken in provincies waar reeds een geitenstop is, en zich in Overijssel zullen gaan vestigen, vinden wij geen valide argument. Het is een aanname, geen feit. Natuurlijk vindt de PVV gezondheid ontzettend belangrijk, maar wij wilden pas een definitief oordeel vellen over de geitenhouders wanneer de resultaten van het lopende onderzoek, in opdracht van het ministerie, bekend zouden zijn. Niet eerder en niet op basis van onderbuikgevoelens

Wij voelen mee met de geitenhouders en snappen hun frustraties en boosheid. Wij hebben dezelfde gevoelens en zullen blijven strijden tegen dit soort achterkamertjesgekonkel! Dit heeft niets met democratie te maken.