PVV Overijssel: verwijs RES Twente en de RES West Overijssel naar de prullenbak!

Op woensdag 13 mei worden in de commissie Milieu en Energie de concept RES’sen Twente en West Overijssel besproken. Deze vergadering is natuurlijk een wassen neus. De plannen gaan gewoon door, wat Statenleden en gemeenteraden er ook van vinden. Per saldo gaat er niets veranderen: Overijssel wordt volgezet met windmolens, zelfs in natuurparken, en met zonneparken en biomassacentrales.

De samenstellers van de RES’sen en de politici die straks weer bij het kruisje tekenen, ‘sussen’ hun geweten door te zeggen dat het noodzakelijk is om de klimaatverandering te bedwingen, om niet langer afhankelijk te zijn van andere landen en om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen opgroeien in een fijne woon- en leefomgeving.

Iedereen die een beetje gezond verstand bezit, weet dat windmolens, zonnepanelen en biomassa geen invloed hebben op het klimaat. Zij weten ook dat veel onderdelen en grondstoffen in windmolens, zonnepanelen en biomassa uit het buitenland komen en bovendien dat al die windmolens en zonneparken nu niet bepaald bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Er is niet voor niets zoveel weerstand. En dan hebben we het nog niet eens over de onbetaalbaarheid, het ontbrekende draagvlak, de vernietiging van onze bossen, het winnen van kostbare grondstoffen in ontwikkelingslanden, de noodzakelijke back-up van fossiel, het netwerk tekort, de losse eindjes, enz.

De PVV snapt dus werkelijk niet dat politici straks hun akkoord geven om deze RES’sen uit te voeren. Dan ben je in onze ogen stekeblind, dom en vreselijk naïef. Dan zadel je onze inwoners, kinderen en kleinkinderen op met een groot drama: een verpest landschap met energiebronnen die niets, maar ook niets bijdragen aan een betere wereld. Tegen gigantische kosten.

In plaats van mee te werken aan de huidige zinloze transitie, hoeven we in Overijssel alleen maar één kleine kerncentrale à la Borssele te bouwen. Dan bereiken we de huidige gestelde doelen in Overijssel met wind en zon met slechts één bedrijfspand.

Klaar. Minder CO2-emissie, minder stikstof, minder fijnstof, geen vernietiging van bossen, een betere woon- en leefomgeving, minder plunderen van delfstoffen in arme landen en ga zo maar door. Kernenergie is bovendien een veel efficiëntere energiebron dan wind- en zonne-energie. Bovendien gaat een kerncentrale veel langer mee dan windmolens en zonnepanelen. Kijken we naar de betaalbaarheid van kernenergie dan is het zaak om te leren van de Europese projecten, maar vooral om te kijken naar een land als China. We hebben in Nederland genoeg kennis en kunde om kernenergie (thorium) verder uit te bouwen tot een belangrijke energiebron. Maar dan moeten we NU beginnen.

In de tussentijd gebruiken we gewoon gas. Met gas is helemaal niets mis. Andere landen stappen over op gas of nemen meer af in het kader van het klimaatakkoord. En wij willen van het gas af? Krankzinnig.

De PVV doet dan ook een oproep aan de andere partijen om het gezonde verstand te laten zegevieren en de beide RES’sen af te schieten. We hebben al die windmolens en zonnepanelen niet nodig wanneer we kiezen voor één kleine kerncentrale. En we moeten stoppen met biomassacentrales, die slechter zijn dan kolen- en gascentrales. In Overijssel komt 76% van de hernieuwbare energie van smerige biomassacentrales. We moeten dit woensdag onmiddellijk laten stoppen.

Tot slot. We lazen gisteren dat 25% van de winkels in Overijssel door het coronavirus op omvallen staat. De PVV vindt dat de provincie de regionale economie op één moet zetten. Bovendien vindt de PVV dat het moreel verwerpelijk is om woensdagavond (PS vergadering) te stemmen voor 12,5 miljoen euro voor een zinloze energietransitie, terwijl dit geld beter besteed kan worden aan het helpen van de ondernemers die het water tot aan de lippen hebben staan! Wat is belangrijker? Deze ondernemers helpen, die voor werkgelegenheid zorgen, of 12,5 miljoen gemeenschapsgeld pompen in een overbodige transitie? Het antwoord moet zijn dat onze ondernemers belangrijker zijn!

Erik Veltmeijer.