BRUSSEL GEEFT VVD EN PVV GELIJK: NEDERLANDS NATUURBELEID OVERDREVEN

Nadat de fracties van VVD en PVV in Provinciale Staten van Overijssel hadden laten uitzoeken dat Nederland veel te ijverig is bij het beschermen van natuur, wezen voorstanders van het huidige natuurbeleid naar de Europese Unie. Die zou ons land verplichten tot alle geleverde inspanningen. Een brief van Eurocommissaris Potočnik bevestigt de vermoedens van beide fracties: Rijk en provincie doen veel meer dan Brussel van ze vraagt. Het beleid van landelijke doelstellingen als basis voor gebiedsmaatregelen kan de prullenbak in.

De lidstaten van de Europese Unie moeten in een standaardformulier aangeven, welke soorten en leefgebieden binnen hun grenzen beschermwaardig zijn. De ingevulde gegevens vormen de basis voor beleid; ieder land is gehouden maatregelen te nemen om de betreffende soorten en gebieden ook daadwerkelijk te beschermen. Europa controleert niet of ze terecht op het formulier staan, maar alleen of de landen zich vervolgens ook aan de regels houden. Of dat nodig of zinnig is maakt daarbij niet uit.

Lees verder

Geen intentieovereenkomst moskee op 4 december

De PVV Overijssel is blij om te kunnen melden dat er op 4 december geen intentieovereenkomst gesloten zal worden door de gemeente Enschede en de Islamitische Stichting Nederland. Fractievoorzitter Edgar Mulder: “het echte gevecht moet nog beginnen maar de eerste slag is voor ons en wij zijn echt blij met dit geweldige cadeau van onze goedheiligman”.

De PVV eist dat de gemeente eerst moet overleggen met de buurt bewoners! Daarom zal de PVV ook  gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de commissiebespreking.

“Veel burgers hebben ons laten weten ook te komen. En zo hoort het in een democratie”.

“Wij zullen er alles aan doen om een grote nieuwe moskee met minaretten te voorkomen. Hier zitten de mensen in Enschede niet op te wachten”, aldus fractievoorzitter Edgar Mulder.

 

 

 

 

Houdt het Natura2000 rapport van VVD en PVV stand?

De Overijsselse Statenfracties van VVD en PVV presenteerden op 31 augustus jl. een uitermate kritisch wetenschappelijk rapport van dr. N.M. Gerrits (IQuatro) over de vele nationale koppen die geplaatst zijn in Overijssel bovenop de Brusselse Natura2000 aanwijzingen.
De fracties boden het rapport aan Overijssels Gedeputeerde Hester Maij aan, die al eens eerder verklaarde dat wat minimaal nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, uitgevoerd wordt en meer niet. Daar willen de VVD en PVV gedeputeerde Hester Maij dan ook graag aan herinneren.
Uiteraard gaat ook een Gedeputeerde niet over één nacht ijs en legde het rapport voor aan Staatssecretaris van ELI en aan prof. mr. A.A. Freriks, hoogleraar natuurbeschermingsrecht. Op basis van de reactie van prof. Freriks, en de antwoorden van staatssecretaris Bleker op de Kamervragen van mevrouw Lodders, kwam GS "tot de conclusie dat de conclusie van het IQuatro-rapport is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijnen over de aanwijzing van Natura 2000 gebieden". Zie de brief van GS aan PS hierover. Nr. PS/2012/871

Lees verder