Column van de fractievoorzitter

Op woensdag 24 mei jongstleden namen we afscheid van onze fractievoorzitter Edgar Mulder en van Roy van Aalst, Statenlid en onze persvoorlichter. Zowel Edgar als Roy zijn sinds maart dit jaar Tweede Kamerlid voor de PVV en wij wisten allemaal dat dit consequenties zou hebben voor de fractie in Overijssel.

Zelf zit ik sinds 2015 in de Provinciale Staten van Overijssel en heb ik beide heren van dichtbij mogen meemaken. Hun rol binnen de fractie was verschillend.

Edgar was fractievoorzitter en gaf leiding aan de vijfkoppige fractie en de medewerkers. Maar hij was ook een sfeermaker, opleider van nieuwe Statenleden en bovenal een debater. Vriend en vijand in de Staten vonden Edgar Mulder bij uitstek de beste debater. Het ging hem allemaal gemakkelijk af, zo leek het. Maar wij zagen ook dat het beheersen van de materie een essentieel onderdeel is van de voorbereiding op een debat. Hij leerde ons ook dat je voor een debat vragen moest formuleren waarvan je wist dat je tegenstanders in de arena deze zouden kunnen stellen. Zo’n voorbereiding maakte dat je met zelfvertrouwen het debat in ging. Hij werd gevreesd om zijn prikkelende opmerkingen en gebruikte in zijn bijdrages veel humor. Regelmatig begon hij zijn speeches met ‘Beste vrienden en de PvdA…’ Kortom, Edgar was een voorbeeld voor ons allemaal en we zijn er dan ook van overtuigd dat hij in Den Haag zal slagen. De Tweede Kamer was zijn ultieme droom en Edgar kennende zal hij daar met veel passie de standpunten van de PVV vertegenwoordigen. Op zijn ‘Edgariaans’.

Roy daarentegen was eerst 4 jaar Burgerlid en trad in 2015 toe als Statenlid voor de PVV Overijssel. Het leek echter dat hij er al veel langer zat. Roy wist precies hoe de lijntjes liepen in Zwolle en kende de dossiers erg goed. Zelfs die van de andere fractieleden. Met één simpele vraag liet hij dit dan weten. En het gebeurde dan ook relatief vaak dat hij je met zo’n vraag op het juiste spoor zette. Netwerken ging hem gemakkelijk af en hij was in Zwolle dan ook stelselmatig in gesprek met de woordvoerders van de andere partijen. Op zoek naar steun voor de PVV plannen. Roy heeft zich in de Staten van Overijssel sterk gemaakt voor het referendum als middel voor meer democratie in Overijssel, maar merkte dat andere partijen dit niet aandurfden. Bang voor de kiezer, bang voor de burgers van Overijssel. We gaan nog veel van hem horen in de Tweede Kamer!

De fractie van PVV Overijssel is inmiddels in haar nieuwe samenstelling actief. Ondergetekende mag het stokje van Edgar overnemen en ik ben er van overtuigd dat we met de oudgedienden Jeanet Nijhof en Rafaël de Wit én met de nieuwkomers Ferdinand Geertman en Hidde Heutink wederom een sterke fractie hebben. We zijn er trots op dat we de belangen van de PVV kiezer in onze mooie provincie Overijssel mogen vertegenwoordigen.

We blijven hard oppositie voeren daar waar nodig, komen op voor de belangen van onze kiezers in Overijssel en blijven strijden tegen de verdere islamisering.

Erik Veltmeijer.