Oktober 2017

Het college heeft er een puinhoop van gemaakt

‘Uitbreiding Lelystad Airport’

De Nederlandse encyclopedie vermeldt onder andere de volgende synoniemen voor het woord puinhoop: bende, rotzooi, troep, chaos, chaotische toestand en janboel. Woorden die allemaal van toepassing zijn op de situatie waarin het college van Overijssel ons heeft gebracht. U weet wel, bestaande uit CDA, VVD, CU en D66. Toevallig ook de partijen die op landelijk niveau geen oog hebben voor de Overijsselse belangen.

Ik heb het natuurlijk over het dossier ‘Lelystad Airport’. Het college heeft werkelijk niets goed gedaan. Ze heeft zitten slapen en gedacht dat het wel goed zou komen. Niet dus. De verantwoordelijke gedeputeerde Traag (D66) werd uitgejoeld tijdens de informatieavonden voor inwoners. Ze werd uitgelachen. Burgers geloven haar niet. We snapten überhaupt niet waarom zij op die avonden in Steenwijk, Zwolle, Dalfsen e.d. aanwezig was. Het enige dat ze kon uitbrengen was dat Gelderland de belangen van Overijssel goed had vertegenwoordigd en dat het college er sinds maart 2017 zelf bovenop zat. Te laat! Mosterd na de maaltijd. Inhoudelijk heeft ze niets gemeld op deze avonden. We hebben dan ook de indruk dat ze dit dossier ook niet eigen heeft gemaakt. Het kwam in ieder geval allemaal erg knullig en onprofessioneel over.

Het leed is natuurlijk al geschied. In november worden de knopen door gehakt en zoals het er nu uitziet krijgen we straks een bak ellende over ons uitgestort. Inwoners die veel overlast gaan ervaren, ondernemers in de recreatieve en toeristische sector die hun klandizie verliezen en mensen die huizen hebben gekocht zonder te weten dat er straks vliegtuigen op 900 meter zullen overvliegen. In onze grensprovincie Gelderland spelen dezelfde problemen en daar moet ook Vliegveld Teuge nog eens wijken.

In 2009 was er al een rapport aanwezig van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) waarin gesteld werd dat Lelystad alleen kan uitbreiden na een herindeling van het luchtruim. Met andere woorden: de problemen waarmee de inwoners van Overijssel nu worden geconfronteerd, hadden voorkomen kunnen worden. Er zijn echter nog veel meer fouten gemaakt. U heeft er in de media over kunnen lezen. Het komt er simpelweg op neer dat het college heeft zitten slapen. Het college vond het genoeg om de belangen van Overijssel te laten vertegenwoordigen door de provincie Gelderland. Gezien het feit dat in deze provincie dezelfde problemen spelen als in de onze kunnen we vaststellen dat onze belangen niet behartigd zijn. Hoe kun je dan als gedeputeerde blijven volhouden dat alles prima is gegaan? Mensen maken fouten, maar het siert een mens wanneer hij of zij zijn fouten toegeeft. Zo voeden we ook onze kinderen op: fouten maken mag, maar je moet wel leren van je fouten. Door niet te toe te geven dat zij fouten heeft gemaakt, voorspellen we met deze gedeputeerde weinig goeds voor de toekomst.

De PVV heeft landelijk altijd het standpunt ingenomen dat Schiphol de komende jaren nog wel door kan groeien. En in de tussentijd kan het luchtruim opnieuw ingedeeld worden. Met het volgen van dit standpunt hadden we nu een andere situatie en waren de inwoners van Overijssel verschoond gebleven van de huidige ellende.

De fractie van de PVV Overijssel heeft tijdens de PS vergadering van 27 september jongstleden een motie ingediend waarmee een provinciaal onderzoek opgestart kan worden. Binnen de provincie kennen we een verordening waarmee dit kan worden afgedwongen, waarbij de provinciewet als basis fungeert. De PVV wil de gemaakte fouten boven tafel hebben en duidelijk moet worden wie wanneer in gebreke is gebleven. Temeer daar er geen notulen zijn gemaakt van de besprekingen aan de Alderstafel Lelystad. Hoe krijgen we anders de waarheid boven tafel?

Helaas, geen enkele partij steunde onze motie. En zo rollen we weer naar het volgende dossier, zonder iemand echt aan te mogen spreken op het gevoerde beleid, bestuur. Het vertrouwen in de provinciale politiek heeft weer een knauw gekregen.

Er is nog een synoniem voor puinhoop, te weten het woord ‘afbraak’. Met het handelen van Gedeputeerde Staten, of beter gezegd met het niet handelen, én met wederom geen verantwoording willen afleggen aan de burgers, is er sprake van weer een verdere afbraak van onze democratie!

Erik Veltmeijer.