November 2017

Trots op de Nederlandse identiteit

‘ De Vlag

De Nederlandse vlag moet zichtbaar zijn in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit was de strekking van de motie van der Staaij/Wilders, die op 2 november jongstleden is aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. In de provinciale Staten van Utrecht is een soortgelijke motie ook aangenomen.

In Overijssel stond niet veel later de begroting 2018 op de agenda en het leek de PVV-fractie een mooie gelegenheid om de motie ‘Trots op de Nederlandse identiteit’ in te dienen en in stemming te laten brengen. Wij gingen er van uit dat deze motie het wel zou gaan halen. Immers, bijna alle landelijke partijen ondersteunden de motie en ook in de provincie Utrecht haalde de motie een meerderheid. Wat kon er misgaan? Niets dachten wij. Hoe anders liep het.

Even terug naar de motivatie om deze motie in te brengen. Ook in Overijssel staat de Nederlandse identiteit onder druk. Maar wat is dan de Nederlandse identiteit? Identiteit in deze betekenis staat voor wat ‘uniek of eigen’ is aan een land. De uitzonderlijke kenmerken van een land worden respectievelijk nationale, culturele of etnische identiteit genoemd. Onze identiteit is gebaseerd op het christendom, jodendom en het humanisme. Het heeft ons heel veel gebracht. We zijn een modern land geworden waar iedereen gelijk is. Man en vrouw, homo en hetero, blank en zwart, gelovig en niet gelovig. Hier zijn we trots op. Zoals we ook trots zijn op het feit dat we in ons land zorgen voor onze ouderen, voor zieken en voor mensen die buiten hun schuld om werkloos zijn geworden. En bij onze identiteit hoort ook Zwarte Piet, Kerst, Pasen, elkaar een hand geven, mannen en vrouwen die samen zwemmen, één ingang hebben en samen naar de sauna gaan. Bij onze identiteit hoort ook dat meisjes en vrouwen ’s nachts zonder angst over straat durven. Zoals bij onze identiteit molens horen, kerken, klompen en tulpen. Bij onze identiteit hoort ook respect voor de politie, voor docenten, voor verpleegkundigen en ga zo maar door. Vrijheid van meningsuiting, grappen kunnen maken over Belgen, Turken, Marokkanen en zelfs over het geloof. Het hoort bij ons. We zijn ook opgevoed met het feit dat dieren wezens zijn waar wij respectvol mee om moeten gaan. We zijn gewoon een fantastisch land, een zeer beschaafd land en hier mogen we trots op zijn.

Maar, onze identiteit staat onder druk. In maart dit jaar werd nog duidelijk (EenVandaag) dat 65% van de mensen vindt dat onze identiteit onder druk staat en 78% van de autochtone Nederlanders vindt dat de immigratie is mislukt. Maar liefst 85% van hen vindt dat mensen met een migratieachtergrond meer hun best moeten doen om te integreren. En als oorzaak noemen de deelnemers o.a. de aanwezigheid van immigranten en de islam. En ja, wij (Nederlanders, niet alleen de PVV) worden minder tolerant tegenover deze nieuwkomers. Een logisch gevolg van de islamisering van onze samenleving.

De PVV in Overijssel probeert al jarenlang de Staten van Overijssel te overtuigen dat het de verkeerde kant op gaat in Overijssel. Ook in onze mooie provincie zien we de islamisering zich in een rap tempo voltrekken. Gemeentes die in financiële problemen dreigen te komen door een enorme toename van niet-westerse allochtonen bijstandstrekkers, langer wordende wachttijden sociale woningbouw vanwege de voorrang van statushouders, een nieuwe giga-moskee in Enschede die gefinancierd wordt door dubieuze partijen, wijken waar meisjes ’s avonds niet meer over straat durven, toenemende homo haat, gebedsruimte in ziekenhuizen en op de universiteit, met gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen, broeder- en zusterzwemmen, islamitische feestdagen die worden afgedwongen en waar scholen zich geen raad mee weten, groepsverkrachtingen, het verdwijnen van respect voor de politie, Turken die met vlaggen (niet de Nederlandse) de straat op gaan wanneer de Armeense genocide wordt herdacht en zo kunnen we nog wel door gaan. Ontwikkelingen die allemaal niet bij onze Nederlandse identiteit horen. Het zelfs afbreken.

Kortom, gesteund door 65% van de mensen die vindt dat onze identiteit onder druk staat, dienden wij afgelopen woensdag (8 november) een motie in waarbij wij steun vroegen voor het idee om onze vlag, het symbool van onze identiteit, prominent in de plenaire vergaderzaal te hangen. Omdat we trots zijn op Nederland, omdat Nederland Nederland moet blijven, omdat het Provinciehuis de Nederlandse democratie vertegenwoordigt en omdat onze identiteit onder druk staat.

Hij haalde het niet. Alleen de SGP stemde voor. De ChristenUnie vond het maar een enge motie en onze motivering onjuist. 50Plus vindt een Nederlandse vlag buiten wel voldoende en de SP wilde slechts gaan voor de Overijsselse vlag. De Nederlandse vlag, het symbool van ons land en onze identiteit, is het blijkbaar niet waard om in onze provinciale vergaderzaal te hangen. Staan voor onze Nederlandse cultuur en onze normen en waarden. Het mag blijkbaar niet. Het is zelfs gevaarlijk, het is eng en vies. Dat een partij als de ChristenUnie, die op zou moeten komen voor onze christelijke identiteit en in veel landen christenen verdreven ziet worden, tegenstemde, is tekenend voor de politieke armoede in de Staten van Overijssel. Het zijn wegkijkers, laffe mensen en de veroorzakers van het verdwijnen van onze identiteit!

Onze grootouders, ouders en alle mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid en meegeholpen hebben aan de opbouw van ons land en onze identiteit, zullen niet begrijpen dat er mensen in de politiek zitten die niet op willen komen voor Nederland, de Nederlandse identiteit en de Nederlandse vlag. Maar ze zitten er wel, in de Staten van Overijssel.

Erik Veltmeijer.