PVV: Geen euro meer naar het geld verkwanselende en falend Orkest van het Oosten!

Het falend Orkest van het Oosten is meerdere keren onderwerp van gesprek en discussie geweest in de Provinciale Staten van Overijssel. Het orkest is vrijwel zijn gehele bestaan afhankelijk geweest, en is dit nog steeds, van gemeenschapsgeld (c.q. subsidie). Zo kreeg het orkest de laatste jaren vele miljoenen cadeau zonder dat de prestaties beter werden. Het bezoekersaantal is dramatisch laag. De PVV heeft hier altijd als enige partij in Overijssel tegen gestreden en heeft dit dan ook altijd afgekeurd.

Het falende (financiële) beleid werd deze week nogmaals onderschreven, en daarmee het gelijk van de PVV aangetoond,  door twee musici van het orkest in een artikel van Dagblad de Tubantia (Haverkate, 22 augustus 2017). In dit artikel geven de twee musici toe dat het orkest nooit  kostendekkend zal zijn en derhalve altijd afhankelijk zal blijven van gemeenschapsgeld.

De Partij voor de Vrijheid is van mening dat cultuur in Overijssel meer is dan een orkest zonder betalende bezoekers. Momenteel zien we dat subsidies in het algemeen, en in de cultuursector in het bijzonder, verstrekt worden op basis van abstracte afspraken en vage doelstellingen. Geen duidelijke indicatoren, transparante afspraken of evaluatiemomenten. Het ontbreken van deze punten werkt geldverkwanseling in de hand. Dit heeft het verleden meerdere malen uitgewezen. Het beste voorbeeld hiervoor in Overijssel is  het ´Orkest van het Oosten´ dat vele miljoenen gemeenschapsgeld verkwanselde. Hetzelfde orkest wat nu dus roept om nog meer geld zodat zij hun hobby kunnen blijven uitvoeren.

De PVV vindt dat mensen en instellingen in de kunstsector  hun eigen broek moeten ophouden, net zoals bakkers, garages en kapperszaken. De gewone burger kan immers ook niet leven alsof het iedere dag weekend is. Daarom zullen wij ook blijven strijden, als enige partij in Overijssel, tegen dit soort subsidie slurpende instellingen en daarmee waken over uw gemeenschapsgeld.

Rafaël de Wit
Statenlid voor de PVV in de provincie Overijssel.