Geen islamitische school in Hengelo!

De PVV fractie in Overijssel is fel tegen de vestiging van een islamitische school in de gemeente Hengelo.
De islam is een ideologie die haaks staat op alles waarin Nederland gelooft: vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van vrouwen en mannen en de acceptatie van homo’s en lesbiennes.

“Islamitisch onderwijs in Hengelo zal niet bijdragen aan de integratie van niet-westerse allochtonen.” aldus van Aalst Statenlid voor de PVV in Overijssel.

De PVV gaat er dan ook van uit dat de gemeenteraad volgende week een negatief advies geeft over de vestiging van een islamitische school.
Om de integratie te bevorderen moeten ouders juist kiezen voor de bestaande scholen in Hengelo.

En die zijn er voldoende.

Reactie Marcel de Graaff en Geert Wilders op overlijden Hans Jansen

Met ontsteltenis heeft ons het nieuws bereikt dat ons zeer gewaardeerd fractielid Hans Jansen vanmorgen onverwachts is overleden.

Namens alle leden en medewerkers van de PVV-fracties in het Europees parlement en Tweede Kamer gaan onze blijken van medeleven uit naar zijn dierbaren. Hans was een bijzonder mens. Hij inspireerde ons met zijn eruditie, zijn humor en zijn beminnelijkheid. Hij was een autoriteit op het gebied van islam, had een snelle geest en een scherpe pen. Met hem is een belangrijke steunpilaar van onze fracties heengegaan.
We zullen hem erg missen.

Marcel de Graaff
Geert Wilders

image