Victor Droste: Persona non Grata

PVV Overijssel dient tijdens de Provinciale Statenvergadering  van 19 juli 2017 een motie in om terrorist Victor Droste ongewenst (Persona non Grata) te verklaren.

De Islamitische terrorist Victor Droste heeft onlangs in de media laten weten te willen terugkeren naar Nederland om zijn aanklacht wegens terrorisme in de rechtszaal bij te kunnen wonen. Victor Droste heeft circa 3 jaar geleden gehoor gegeven aan de oproep van de Koran om de ongelovigen te bestrijden (c.q. doden) toen hij naar Syrië vertrok om zich aldaar aan te sluiten bij een Al-Qaeda geaffilieerde terroristische organisatie. Victor Droste heeft zich daarmee direct of indirect schuldig gemaakt aan de dood en marteling van talloze slachtoffers. Victor Droste heeft onlangs aangeven, in een door hem gepubliceerde brief, dat hij tijdens zijn verblijf in Syrië alleen maar gesterkt is in zijn overtuiging(en) en de abjecte leerstelling van de Koran.  

Victor Droste is dan ook een direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Overijssel en de rest van Nederland. Er is geen plek in Overijssel voor dit soort tuig en PVV Overijssel wil dan ook te allen tijde voorkomen dat hij ooit, na een lange gevangenisstraf, weer onderdeel gaat uitmaken van de Overijsselse samenleving. PVV Overijssel zal tijdens de aankomende Provinciale Staten een motie ‘’Victor Droste Persona non Grata”  indienen waarmee de partij het signaal aan de inwoners van Overijssel wil afgeven dat er in onze mooie provincie geen plek is voor terroristen en andere criminelen. Dus ook niet voor Victor Droste!