PVV zet vraagtekens bij vraagtekens van CDA en D66 bij proces besluit vliegroutes Lelystad Airport

De PVV Overijssel heeft met grote verbazing kennis genomen van het bericht in de media dat de provinciale fracties van het CDA en D66 vraagtekens zetten bij het proces besluit vliegroutes Lelystad Airport.

Tijdens het interpellatiedebat op 19 juli jl. over de perikelen rond de uitbreiding  van Lelystad Airport, aangevraagd door de PVV, plaatsten beide fracties geen vraagtekens bij het proces besluit vliegroutes Lelystad Airport. Tijdens dit debat deed D66 gedeputeerde Traag voorkomen alsof de belangen van Overijssel door Gelderland prima waren vertegenwoordigd. En op de vraag van de PVV of alle commotie voorkomen had kunnen worden wanneer Overijssel zelf aan tafel had gezeten, antwoordde deze zelfde gedeputeerde dat ze geen trek had in een ‘Wat als discussie’.

Om helderheid te krijgen of Overijssel de belangen van haar inwoners wel goed heeft behartigd heeft de PVV op 8 augustus jl. schriftelijke vragen ingediend. Laat maar zien, via notulen e.d., dat het college opgekomen is voor de burgers van Overijssel.

Het CDA en D66 maken deel uit van het college van Gedeputeerde Staten en dus betrokken bij het proces, maar blijkbaar zijn de woordvoerders van deze partijen niet, niet voldoende of onjuist geïnformeerd over de gevolgen van de uitbreiding Lelystad Airport voor Overijssel. Of ze hebben, net als Gedeputeerde Staten van Overijssel, ook zitten slapen.

En nu, nadat door een reactie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) aannemelijk is geworden dat er geen goed overleg is geweest en de belangen van Overijssel niet goed zijn vertegenwoordigd, spelen beide fracties de vermoorde onschuld.

Om nu via de media vraagtekens te stellen bij het proces besluit vliegroutes Lelystad Airport is niet alleen voor de bühne, maar ook kiezersbedrog. Men was immers zelf betrokken bij het gehele proces.

De PVV gaat dan ook bij de eerstkomende gelegenheid beide woordvoerders vragen waarom ze niet voor de belangen van de burgers in Overijssel zijn opgekomen. En waarom ze, als coalitiepartijen, het proces niet nauwlettend hebben gevolgd.