PVV: Haal ambtelijke stukken uit de doofpot!

Naar aanleiding van kritische vragen van de Overijsselse PVV-fractie op het dossier Lelystad Airport kregen leden van de Provinciale Staten van Overijssel onder embargo (geheimhouding) inzage in ambtelijke stukken. 

Antwoorden van Gedeputeerde mevrouw Traag op mondelinge vragen van PVV Overijssel fractievoorzitter Erik Veltmeijer, waren aanleiding voor het aanvragen van een interpellatiedebat om de tot nu toe geheime stukken openbaar te maken, zodat daar in alle openheid over vergaderd kan worden. De PVV staat immers voor een transparant bestuur.

Het interpellatiedebat kreeg steun van andere partijen, maar zou wel in beslotenheid plaatsvinden.

Erik Veltmeijer: “Dit is zo’n belangrijk dossier voor de provincie Overijssel en met name voor de inwoners. Zijn de belangen van de Overijsselse burgers wel goed behartigd? Alle informatie móet op tafel!”

“We hebben ons doel nog niet helemaal bereikt, maar we zullen blijven strijden voor volledige openbaarheid van dit dossier. We hebben wel bereikt dat Gedeputeerde Staten nu met een inhoudelijk stuk komt, op basis van die geheime stukken. Heel misschien wel voorzien van nog wat aanvullende informatie”, aldus fractievoorzitter Veltmeijer. “We zijn nog steeds ontevreden, want de toezegging kán simpel knip-en-plak werk van eerdere handelingen betekenen. Het betekent nog niet dat de burger ook volledig wordt geïnformeerd.”

Het te verwachten nieuwe inhoudelijke stuk van Gedeputeerde Staten zal in een komende commissie behandeld gaan worden. De PVV zal dan zo nodig opnieuw de strijd aan gaan om de burger adequaat en grondig over dit dossier te informeren.