PVV: Voorkom dat de Joodse gemeenschap in Deventer op straat wordt gezet!

Zoals het er nu uit ziet, wordt de Joodse gemeenschap gedwongen om op 17 juni de Synagoge in Deventer te verlaten. De nieuwe eigenaar van het pand dwingt de gemeenschap hiertoe. Hulpvragen in de afgelopen 8 jaar vanuit de Joodse gemeenschap naar de gemeente Deventer zijn vooralsnog op niets uitgelopen. Het overleg tussen de verschillende partijen zit muurvast. De PVV roept daarom de Commissaris van de Koning op te bemiddelen.

 

Op 8 november 2014 was de toenmalige Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, aanwezig bij de inwijdingsceremonie van de Thorarol in de Synagoge. Het toonde de steun van de provincie Overijssel aan voor de Joodse gemeenschap. Nu deze gemeenschap volgende maand de Synagoge kwijt dreigt te raken, wil de PVV dat de provincie ook nu haar betrokkenheid laat zien.

Fractievoorzitter Veltmeijer stelt dat ‘juist in tijden waarin het anti-semitisme in Nederland groeit, het belangrijk is dat we er alles aan doen om de Joodse gemeenschap te steunen. Dat ze nu uit de Synagoge worden gezet, is voor de PVV echt diep triest en onaanvaardbaar.’ Voorganger van de Joodse gemeenschap Tom Fürstenberg vult daarop aan. ‘De na-oorlogse generatie Joden uit de sterk gedecimeerde gemeenschap in Nederland is de laatste decennia in toenemende mate haar wortels aan het terugvinden. De Joodse gemeente in Deventer biedt deze mensen een thuis en maakt ze weer bekend met de Joodse cultuur en tradities.’

De PVV zal daarom tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 mei een motie indienen, waarin de Commissaris van de Koning wordt opgeroepen een actieve rol in deze maatschappelijke kwestie aan te nemen en te bemiddelen tussen de partijen. De doelstelling moet daarbij zijn in goed overleg tot een gemeenschappelijke oplossing te komen, zodat de Joodse gemeenschap niet op straat komt te staan. De Joodse gemeenschap uit Deventer steunt deze motie en is door de PVV-fractie uitgenodigd aanstaande woensdag te gast te zijn tijdens de Provinciale Statenvergadering.