PVV: Provincie Overijssel, stop met het subsidiëren van filmtheater Viking!

De bouw van filmtheater Viking kost nu al 16.8 miljoen euro, 

terwijl Deventenaren woest zijn om de aantasting van het historische hart van de stad!

De bouw van Viking in Deventer ligt weer stil.
Het is het zoveelste hoofdstuk in een treurig elite-project om een duur filmtheater te bouwen
waar niemand op zit te wachten.

De bouw van dit project begon in maart 2012 en kende direct al financiële blunders.
De aankoop van de grond en de fundering bleek ineens 2 miljoen euro duurder uit te vallen.
Vandaag de dag zijn de kosten al tot bijna 17 miljoen euro opgelopen.
De provincie Overijssel subsidieert dit project voor 5 miljoen euro.
Geld dat volgens de PVV-fractie wel beter besteed kan worden.

 

Naast het feit dat Deventenaren boos zijn dat ze hun belastinggeld in deze bodemloze put
zien verdwijnen, is er onbegrip en frustratie over de gekozen locatie van de bouw.
Dit is namelijk direct naast de Middeleeuwse stadsmuur van Deventer,
een prachtig rijksmonument. Dat hier een lelijk modernistisch gebouw naast komt te staan,
vernietigt het historische hart van de IJsselkade.
De PVV vindt dit ontoelaatbaar en roept de Provinciale Staten op hun subsidie
van 5 miljoen euro terug te trekken uit dit project.
Om dit kracht bij te zetten zal de PVV in de komende Provinciale Statenvergadering
van 23 mei een motie hierover indienen. Deventer verdient beter dan dit!