Schriftelijke vragen PVV: elektrische bussen een enorm risico voor Overijssels OV

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het bericht dat elektrische bussen in Utrecht al zeer snel zijn afgeschreven.


1. Is de gedeputeerde op de hoogte dat de provincie Utrecht de recent aangeschafte elektrische bussen heeft bestempeld als ‘zeer onbetrouwbaar’ en ze uit dienst heeft laten nemen?

2. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat dit het logische gevolg is van politiek-correct beleid waarbij duurzaamheidsfabeltjes belangrijker zijn dan betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer?

3. Deelt de gedeputeerde de zorg van de PVV dat, aangezien ook de provincie Overijssel vol investeert in elektrische bussen, zo’n debacle binnenkort ook in Overijssel zal gaan plaatsvinden?

4. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat dit dan een enorme impact zal hebben op de kwaliteit en de kosten van het openbaar vervoer in Overijssel?

5. Zo ja, welke stappen gaat de gedeputeerde nemen om te voorkomen dat dadelijk ook de provincie Overijssel haar groene deugbussen uit dienst moet gaan nemen?

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2105367475/elektrobussen-nu-al-afgeschreven