PVV: Provincie Overijssel laat de binnenvaart voor Pampus liggen!

De PVV in Overijssel roept gedeputeerde Boerman in schriftelijke vragen op om de binnenvaartschippers en ondernemers die nu in de problemen komen omdat het kanaal naar Coevorden voor bijna een half jaar op slot gaat, te hulp te komen.

PVV-Statenlid Joeri Pool: 'Dankzij een beroerde planning van de provincie Overijssel liggen onze binnenvaartschippers straks een half jaar voor Pampus. Dat is gewoon slecht beleid dat moet worden aangepast!' De PVV heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan de gedeputeerde.

1. Is de gedeputeerde op de hoogte dat de binnenvaart en ondernemers in de problemen komen omdat het kanaal door een beroerde planning van de provincie Overijssel bijna een half jaar dicht is?

2. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat deze situatie zeer onwenselijk is en dat onze binnenvaartschippers nu dankzij de provincie Overijssel voor Pampus liggen?

3. Kan de gedeputeerde uitleggen waarom de gedupeerde schippers zo slecht over deze situatie geïnformeerd zijn?

4. Is de gedeputeerde bereid de planning van de werkzaamheden dusdanig aan te passen dat het kanaal niet voor bijna een half jaar op slot hoeft?

5. Zo nee, is de gedeputeerde bereid om de hoge extra kosten die het omvaren met zich meebrengen te vergoeden?

6. Zo nee, is de gedeputeerde zich er dan van bewust dat ondernemers hun logistiek dan maar via de weg gaan afhandelen, wat ten koste gaat van de binnenvaart en extra drukte op de weg met zich meebrengt?

7. Zo nee, is de gedeputeerde bereid om persoonlijk bij de schippers die nu voor Pampus liggen op bezoek te gaan en ze uit te leggen waarom de provincie Overijssel ze zo laat vallen?