PVV wil opheldering over moderne boekverbrandingen bij bibliotheken

De PVV in Overijssel vraagt opheldering over het nieuws dat bibliotheken in stilte bezig zijn met het verwijderen van boeken met Zwarte Piet. De partij stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde de Witte en spreekt van 'moderne boekverbrandingen'. De PVV wil weten hoeveel bibliotheken in Overijssel hier aan mee doen en wil deze bibliotheken daar hard voor aanpakken en desnoods korten op provinciale subsidies.

PVV-Statenlid Joeri Pool: 'De strijd tegen Zwarte Piet wordt met de dag on-democratischer. Nu gooien bibliotheken alle boeken met Zwarte Piet op het vuur. Een hele gevaarlijke ontwikkeling. We moeten onze vrijheid beschermen en hier hard tegen optreden!'


1. Is de gedeputeerde op de hoogte dat bibliotheken bezig zijn met moderne boekverbrandingen door alle boeken met Zwarte Piet te verwijderen?

2. Kan de gedeputeerde aangeven bij hoeveel bibliotheken in Overijssel dit aan de hand is?

3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat het verwijderen van boeken, het toepassen van censuur en het uitvagen van onze cultuur en geschiedenis totaal onaanvaardbaar is?

4. Zo ja, is de gedeputeerde bereid hard op te treden tegen Overijsselse bibliotheken die zich schuldig maken aan deze moderne boekverbrandingen?

5. Is de gedeputeerde bereid om, als Overijsselse bibliotheken niet willen luisteren, deze bibliotheken te korten op hun provinciale subsidies?

6. Is de gedeputeerde bereid een beetje vaart te zetten achter de beantwoording van deze vragen, voordat Overijsselse bibliotheken Zwarte Piet voorgoed hebben weggewist?