Haal die gevaarlijke elektrische Chinese bussen van de weg!

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het nieuws dat er voor de zoveelste keer een elektrische bus van Keolis is gestrand op een drukke weg.

1. Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat er vanochtend weer een elektrische bus van Keolis is gestrand?

2. Kan de gedeputeerde vertellen waarom deze bussen, ondanks het overduidelijke gevaar voor de verkeersveiligheid, de reiziger en het buspersoneel, nog steeds de weg op worden gestuurd?

3. Is de gedeputeerde zich ervan bewust dat er grote zorgen zijn onder Keolis-medewerkers over de veiligheid van de reiziger en het personeel?

4. Is de gedeputeerde bereid deze zorgen serieus te nemen en geen elektrische bussen meer de weg op te sturen totdat alle problemen verholpen zijn en tot die tijd dieselbussen in te zetten? Zo nee, waarom speelt hij met de levens van onze inwoners?