PVV wil weten hoeveel duurder de aanpak van de N50 zal gaan worden.

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het nieuws dat de aanpak van de N50 mogelijk miljoenen euro’s duurder wordt.

1. Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat het verbreden van de N50 bij Kampen bijna 2 miljoen euro duurder wordt dan gedacht?

2. Kan de gedeputeerde vertellen of dit klopt en hoe hoog dit bedrag precies is?

3. Kan de gedeputeerde vertellen wie er zal gaan opdraaien voor deze extra kosten? Komen die voor rekening van het Rijk, de provincie of de gemeente?

4. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat deze extra kosten het gevolg zijn van het jarenlange getreuzel de N50 aan te pakken en dat de politieke bestuurders daar verantwoordelijk voor zijn?

5. Zo ja, zijn deze treuzelende politieke bestuurders bereid de extra kosten in te houden op hun eigen salaris, zodat die extra kosten niet op het bordje komen van de belastingbetaler?