Overijssel heeft baat bij een goed openbaar bestuur dat zich voor u inzet, ook dit bestuur mag weten wat bezuinigen is. De PVV wil dat burgers directe inspraak hebben en is daarom groot voorstander van een referendum.

Provinciale Referenda om de Overijsselaar een directe stem in belangrijke politieke thema’s te geven.

Geen dure auto’s voor de gedeputeerden, laat ze net als iedereen hun eigen auto gebruiken.

Snijden in eigen vlees, laat de leden van Gedeputeerde Staten deeltijd werken.

Een onderzoek naar het functioneren van de Gedeputeerde Staten inzake het dossier Lelystad Airport.

Een kritische blik op het functioneren van Gedeputeerde Staten.

Steun vanuit de provincie voor het sociale domein in de gemeentes.

Een Provinciaal bestuur dat voor u werkt, en niet andersom!