De ondernemers in onze provincie zorgen voor werkgelegenheid en zorgen voor de bedrijvigheid. De PVV wil dat deze ondernemers de ruimte krijgen om zich te vestigen en te groeien in onze provincie zodat zij onze provincie mooier kunnen maken.

Meer ruimte voor ondernemers en boeren om te ondernemen.

Ondernemers en boeren meer betrekken bij de omgevingsvisie.

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten.

Regionaal arbeidsmarktbeleid op basis van het DNA in Overijssel.