De PVV wil een Overijssel waar burgers veilig en fijn kunnen wonen en waar ondernemers de ruimte krijgen. Daarnaast wil de PVV dat burgers hier actief in kunnen meedenken en meebeslissen.

Flexibele omgevingsvisie die ondernemerschap beloont in plaats van straft.

Meer betrokkenheid van de burger bij deze omgevingsvisie door grotere inspraak via commissies.

Veiligheid en leefbaarheid door hard optreden tegen islamisering, goede wegen en onze natuur niet laten verpesten door windmolenparken en zonneparken.

Een goede waterhuishouding door te zorgen dat de inwoners van Overijssel beschermd zijn en blijven tegen voorzienbare waterschades.

Stoppen met ontwikkelingshulp door Vitens, zodat het zich volledig op haar primaire taak richt: het nu en in de toekomst leveren van een onbetwistbaar goede kwaliteit drinkwater tegen een betaalbare prijs.