N35 moet een volledige vierbaansweg worden.

De N35 moet zo snel mogelijk een volledige vierbaansweg worden waar je 100km per uur kan rijden. Dit vonden wij al in 2011 en dit vinden wij nog steeds. Er zijn echter enkele problemen om dit te realiseren, problemen waar meer geld voor beschikbaar gesteld moet worden. De PVV wilde daarom de Provinciale opcenten voor deze weg gaan inzetten, een concreet voorstel om de N35 nu aan te gaan pakken. Helaas staan wij daarin alleen. Dus als u wilt kunnen doorrijden in Overijssel, weet u wat u moet stemmen!

Statenvragen: status ontwikkeling Technology Base Twente

Op 11 april jongstleden tijdens de PS-vergadering hebben we gedeputeerde van Hijum een aantal mondelinge vragen gesteld over de ontwikkelingen op Technology Base Twente. Omdat niet alle antwoorden zijn gegeven en sommige antwoorden bij ons niet tot tevredenheid hebben geleid, zien wij ons genoodzaakt deze nog een keer te stellen. Maar dan schriftelijk. Deze vragen vullen wij aan met een aantal andere vragen, omdat het vragenuur onvoldoende ruimte biedt om alle vragen in één keer te behandelen.

Lees verder