Column van de fractievoorzitter

Column van de fractievoorzitter

PvdA Overijssel speelt vals

In een artikel van 19 december jl. beweert de PvdA dat iedereen schuld heeft aan het verbrassen van de vele miljoenen, behalve het orkest zelf en natuurlijk de PvdA. Niets is echter minder waar.

In de Provinciale Staten van Overijssel is de sfeer meestal vriendelijk en het is er soms zelfs gezellig. Iedereen doet enorm aardig tegen elkaar. Af en toe is er een incidentje. Dan roept de PvdA tegen de PVV politici dat ze niet deugen en enorme fascisten / racisten/ xenofoben zijn. De eerste keer dat dit gebeurde vond de PVV fractie dat vervelend. Maar alles went. En nu kijkt niemand er meer van op. De PvdA beledigt nu eenmaal graag. Dat doen ze al sinds ze geen discussie meer kunnen winnen met argumenten. De laatste 35 tot 40 jaar dus.

De PvdA in Overijssel is sowieso een interessante fractie. Ze hebben zichzelf in 2011 uiterst vakkundig buitenspel gezet en uit de coalitie gewerkt. Best knap in Overijssel waar in principe iedereen met iedereen wil samenwerken. Ook na de verkiezingen van maart 2015 bleef de PvdA in de oppositie, ook geholpen door het vernietigende oordeel van de kiezer. Bijna de helft van de kiezers liep weg.

Maar bij debatten in de Staten vergeet de PvdA vaak dat ze nu de oppositie zijn. Vooral tijdens interrupties en kritische vragen van de PVV is de PvdA vooral druk met het verdedigen van het beleid van CDA en VVD. In Overijssel zijn de socialisten een trouw verdediger van wat zij zelf noemen: het neoliberale beleid. Feit: de PvdA in Overijssel heeft nog nooit tegen de begroting van CDA en VVD gestemd!

Ook bij alle vergaderingen over het orkest heeft de PvdA nog nooit tegen gestemd. Niet tijdens Statenvergaderingen. Niet tijdens commissiedagen. Ze zijn zelfs nog nooit kritisch geweest. De PvdA was voortdurend een enthousiast voorstander van veel geld richting het Orkest. Bij het voorstel van CDA en VVD in december 2011 om een enorme som geld over te maken op basis van het businessplan, was de PvdA enorm enthousiast.

De lezer kan het zelf beluisteren en bekijken op de website van de provincie (http://player.companywebcast.com/prov_overijssel/20111221_1/nl/player ).

De PvdA spreekt over een “innovatief businessplan”. Ze hebben hier “veel waardering” voor en partijen die kritisch waren moeten “niet zo kleinzielig doen “. De PvdA ondersteunde het “neoliberale” voorstel van CDA en VVD dus volledig.

Terzijde: de PVV heeft diverse malen een motie ingediend tegen de geldverspilling en tegen het businessplan. Ook toonde de PVV aan dat Gedeputeerde zaken bepaalde informatie niet heeft gedeeld met Provinciale Staten. De fractie van de Bree vond het allemaal niet belangrijk.

Het artikel van de heer de Bree in de Tubantia van 19 december jl. kan dan ook niet anders gezien worden als een iets te vroegtijdige oudejaarsconference. Niet grappig en bovendien niet serieus te nemen. De heer de Bree schaamt zich waarschijnlijk voor de vele fouten die zijn fractie heeft gemaakt in dit dossier en terecht. Maar de geschiedenis herschrijven lukt niet.

Edgar Mulder
Fractievoorzitter PVV Overijssel