Februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nog een paar weken en dan is het zo ver. De inwoners van Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand kunnen voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis (tijdens gemeenteraadsverkiezingen) stemmen op de Partij voor de Vrijheid. En het zou fantastisch zijn wanneer wij dan ook echt geschiedenis kunnen schrijven. En met geschiedenis schrijven bedoelen wij natuurlijk heel veel zetels behalen. Maar dat bepaalt de kiezer gelukkig. Democratie zoals democratie bedoeld is. Kijkend naar de stuiptrekkingen van D66 in de Tweede Kamer lijkt de democratie soms heel ver weg. Op 21 maart 2018 zal de kiezer ook hier zijn mening over geven. Het zijn weliswaar lokale verkiezingen, maar de landelijke standpunten van de Haagse partijen zullen ongetwijfeld een rol spelen.

En de kiezer weet drommels goed waar de PVV voor staat. In welke gemeente de PVV ook meedoet, de Partij voor de Vrijheid staat voor:

1. De-islamiseren van geïslamiseerde wijken en steden of het in de kiem smoren van de islam (Twenterand). Twente moet Twente blijven!
2. De allerbeste zorg voor onze ouderen en zieken.
3. Keiharde aanpak van criminaliteit en drugsoverlast zodat ouderen en onze dochters zich ook ’s avonds veilig voelen.
4. Lagere lokale lasten, want de burger is geen melkkoe.
5. Bijstand voor mensen die buiten hun schuld om niet meer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces én het hard aanpakken van mensen die misbruik maken van onze sociale voorzieningen.
6. Geen voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen.
7. Geen AZC’s in onze Twentse dorpen en steden, want opvang in de regio betekent meer mensen kunnen helpen en meer adequaat.
8. Geen gesubsidieerde windmolens, geen gesubsidieerde zonneparken en geen zinloze energie-projectjes die niets bijdragen en slechts de rekeningen van de burgers laten exploderen.
9. Meer invloed van de inwoners in de lokale democratie middels het organiseren van referenda over belangrijke thema’s en besluiten.
10. Stoppen met zinloze subsidies aan allerlei linkse projecten.

In het Engels zeggen ze ‘What You See Is What You Get’. De term wordt gebruikt voor computerprogramma’s en betekent dat je direct op het beeldscherm ziet hoe het resultaat op papier eruit komt te zien, inclusief alle opmaak. En dit geldt ook voor ons. Kijk maar eens naar de partijprogramma’s van de andere partijen. Veel wollige taal en veel standpunten waarmee de lezer maar moet invullen wat er precies mee wordt bedoeld. Bij ons, klare taal en duidelijke standpunten die niets aan de verbeelding overlaten. What you see is what you get!

De campagne is begonnen. Onze kandidaten gaan deze weken de wijken in om met u in gesprek te gaan. En dit blijven we ook na de verkiezingen doen. Geen loze belofte, maar een toezegging die staat! We zijn immers een volkspartij met een achterban in alle lagen van de bevolking en dus horen wij ook in de wijken aanwezig te zijn. Nu en in de toekomst.

We zijn er voor iedereen die trots is op Nederland, op Twente en dus ook trots is op onze identiteit, cultuur, normen en waarden. En voor wie geldt dat Nederland, Nederland moet blijven. Voor wie geldt dat Twente, Twente moet blijven. We zijn er voor onze ouderen en zieken, die verdienen de beste zorg. We zijn er natuurlijk ook voor mensen die wel willen, maar niet meer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Deze mensen hebben recht op onze hulp, dit hebben we ooit met elkaar afgesproken. Maar mensen die zich niet aan onze manier van leven willen aanpassen, die meisjes lastig vallen, die wel kunnen werken, maar niet willen en/of crimineel gedrag vertonen, die mensen zoeken het maar uit.

Stem 21 maart aanstaande Partij voor de Vrijheid! Op www.pvvoverijssel.nl vindt u de verkiezingsprogramma’s van Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand.

Denk niet dat het wel goed komt door thuis te blijven, maar ga stemmen!

 

Erik Veltmeijer,
Fractievoorzitter PVV Overijssel.