April 2018

De hypocrisie van de VVD Overijssel

 

Nederland hoort bij de landen in Europa die het meest positief denken over homo’s, aldus onderzoeker Lisette Kuyper van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2016. In Nederland vindt meer dan 9 van de 10 inwoners dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten leiden zoals ze dat zelf willen. En terecht. Het is een kwestie van beschaving.

Ook in kringen waar doorgaans minder positief over homoseksuelen gedacht wordt, wordt minder negatief geoordeeld. Bijvoorbeeld bij de wekelijkse kerkgangers, ouderen, dorpsbewoners en stemmers op christelijke partijen. Aldus het SCP.

En toch neemt het anti-homogeweld toe. Met name in de grote steden. Hoewel Marokkanen in 2014 slechts 2% uitmaakten van de bevolking had 17% van de verdachten van anti-homogeweld de Marokkaanse nationaliteit. En dan te bedenken dat de meeste mensen die het slachtoffer zijn geworden geen aangifte doen. Aldus een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in 2016. Slechts 10% doet aangifte. En zet dit af tegen een stijging van de meldingen van discriminatie en geweld tegen homo’s van 428 in 2009 naar 1574 in 2015 en de schrikbarende conclusie moet wel zijn dat het geweld enorm is toegenomen.

Deze week sprak ik met een homostel en zij vertelden mij dat zij vandaag de dag meer problemen door hun geaardheid ervaren dan vroeger. Vooral van Marokkanen. We spraken ook over de motie van de VVD Overijssel die op 11 april 2018 is gesteund door bijna alle partijen. De VVD Overijssel wilde namelijk dat de provincie €40.000 bijlegt om de Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle te halen. Om meer homo-acceptatie te bewerkstelligen. Ik vertelde dat de PVV tegen heeft gestemd omdat wij vinden dat eerst de oorzaak maar eens aangepakt moet worden. En dat is de ideologie die islam heet. Zelfs moslimkinderen die hier geboren zijn, moeten niets van homo’s hebben. Zoals ze vaak ook niets van Joden moeten hebben. Het zit er gewoon in gebakken. Zo’n Roze Zaterdag gaat dit niet veranderen. De 2 mannen vonden het een goede zaak dat de PVV dit voorstel van de VVD niet heeft gesteund, omdat hiermee de oorzaak niet wordt aangepakt.

Een discussie met de VVD hierover is lastig omdat de partij natuurlijk hoofdschuldige is van de islamisering van Nederland en ja, wat moet je dan nog zeggen? Bij de VVD Overijssel is er zelfs begrip wanneer Marokkanen zich afzetten tegen onze normen en waarden. Ze snappen de Marokkanen wel. Want, zo zegt de VVD Overijssel, wanneer je geen baan kunt krijgen ga je je afzetten. Tegen de Nederlandse normen en waarden.

De VVD komt op, zegt ze, voor meer homo-acceptatie en aan de andere kant importeert de partij homogeweld. Om vervolgens in een debat over anti-homogeweld dus te roepen dat de partij zich kan verplaatsen in Marokkanen die zich afzetten tegen onze normen en waarden. Nou, één van de zaken die wij hoog in het vaandel hebben staan in onze samenleving is dat je met je fikken van andere mensen afblijft. Baan of geen baan. Geld of geen geld. Ruzie met je vrouw of geen ruzie met je vrouw. Gefrustreerd of niet gefrustreerd. Je blijft altijd met je poten van anderen af. Dit heet beschaving! En in onze beschaving mogen mensen zijn wie ze willen zijn.

In de afgelopen 2,5 jaar hebben gemeenten 83.000 statushouders gehuisvest. De teller zal aan het eind van dit jaar op 94.000 staan. Veelal mensen met een islamitische achtergrond. Met partijen als de VVD (Overijssel) kunnen de homo’s en lesbiennes hun borst natmaken, want de haat tegen homo’s en lesbiennes wordt met duizenden tegelijk geïmporteerd. Het wordt alleen maar erger.

Wat de VVD Overijssel moet doen is de PVV steunen wanneer wij in de Staten van Overijssel de waarheid spreken. Daar hebben onze homo’s en lesbiennes veel meer aan. En niet het probleem bedekken door een feestje op kosten van de belastingbetaler te geven.