We worden bestuurd door idioten!

Ik merk aan mezelf dat ik me steeds meer moet inhouden. Ik moet steeds meer oppassen dat ik me niet laat gaan, want ik begrijp steeds minder van de Nederlandse politiek. En ik ben niet de enige. Je hoort het steeds meer: er komt een moment dat Nederlanders het niet meer pikken en dan zijn de rapen gaar. Ik snap de frustratie wel, de woede. We worden geregeerd door idioten hoor je meer en meer. Maar de idioten blijven zitten. Daar zorgen zij zelf wel voor en ook het netwerkvolk dat zich om hen heen heeft genesteld, blijft zitten. Het borrelt in de samenleving. Al heel lang.

 

“Idioot, door dat rijgedrag breng je ons leven in gevaar!” Dit soort idioten. Ook in de provinciale politiek zitten idioten die vinden dat we als een malle van het gas af moeten. Ook in de Staten van Overijssel zitten mensen die windmolens een moderne, betaalbare manier van energie opwekken vinden, met ook nog eens veel rendement. Ook in Overijssel zijn er politici die nog steeds denken dat mensen die handelen in hernieuwbare energie, dit doen vanuit hun groene idealen. Ook in Overijssel zitten politici die pleiten voor ecologisch bermbeheer (voor de insecten en de bijtjes), maar 40.000 zonnepanelen dumpen op 16 ha grond geen enkel probleem vinden. Of dan die politici die oproepen tot minder homo- en Jodenhaat en wegkijken wanneer duizenden homo en Joden hatende gelukzoekers geïmporteerd worden. Of Statenleden die niets gepresteerd hebben in de Staten en wethouder worden, of zelfs burgemeester. Omdat hun vriendjes hen helpen. En ook nog eens geen trek hebben om in die gemeente te gaan wonen waar ze straks werkzaam zijn. Volkomen wereldvreemd. Totale minachting voor de inwoners van die gemeente. Je hebt geen binding met een gemeente als je er niet woont. Maar alles is geoorloofd bij de deugmensjes. Zij hebben hun eigen moraal.

Ik beperk me in deze column tot de energietransitie. De hele discussie is jammer genoeg een politieke discussie geworden. Links van het spectrum staan de politici die zeggen de aarde te willen redden. Politici van GroenLinks en van de Partij voor de Dieren (behalve voor koeien). Zij willen Nederland vol zetten met windmolens en zonneparken. Terwijl aan de andere kant al die gelukzoekers en luie Afrikanen meer dan welkom zijn in ons land. Gebruiken deze gelukzoekers geen energie? Partij voor de Dieren, u weet wel waarvan de leider de meeste vlieguren maakt van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Maar dit terzijde. Overigens hoort D66 ook bij dit linkse blok. De gedeputeerde van D66 huize, belast met energie in Overijssel, vindt niet dat de plannen in Overijssel onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar zijn. Zoals een onafhankelijk bureau onlangs heeft geschreven. Nee, dit bureau, aldus de gedeputeerde, heeft geen rekening gehouden met innovatie. Bedoelt ze nu Thorium? Of kernenergie? Nee, ze bedoelt nog hogere windmolens, nog meer zonnepanelen….maar eigenlijk weet ze het niet. Ze weet het niet, maar voert wel een beleid uit dat bepalend is voor de portemonnee van de burger, voor het aanzien van ons landschap en voor de leveringszekerheid van onze energiestroom. Op onze vraag wat haar beleid maximaal de burger mag gaan kosten zegt ze dat dit niet haar “pakkie an” is. We moeten hiervoor in Den Haag zijn. Zonder kritisch na te denken voert ze gewoon uit wat de linkse kliek in Den Haag wil. Een trekpop, meer is ze niet. Een kind leren we na te denken voordat hij iets onderneemt (risicomijdend gedrag). Maar in de politiek worden beslissingen genomen door mensen die niet weten wat voor gevolgen deze hebben. Tegen de tijd dat blijkt dat deze beslissingen alleen maar geld hebben gekost en mogelijk desastreuze gevolgen, zijn de daders vertrokken of zelfs overleden.

Daarna heb je de PvdA en de SP. Partijen die op energie- en milieugebied weinig afwijken van de andere linkse broeders. Partijen die geitenfokkers gevaarlijker vinden dan mensensmokkelaars. Partijen die geiten gevaarlijker vinden dan al die Mohammedanen die met duizenden per maand ons land binnenvallen. En spugen op onze normen en waarden. Ook deze partijen denken dat we het gaan redden zonder Thorium, EPR enz. Van het padje af. Partijen die draagvlak willen én windmolens. Maar uiteindelijk ook windmolens zonder draagvlak prima vinden.

Iets minder links staan het CDA, de CU en de VVD. Maar onherkenbaar inmiddels voor de ouderen onder ons. In de tijd van Wiegel en van Agt was het ondenkbaar dat ze geitenwollensokkenpartijen zouden steunen. Nu pleiten deze partijen voor windmolens, zonneparken en moeten we van het gas af. Volkomen ridicuul. Het zijn ook de partijen die dol zijn op experimenteren. Niet met hun eigen geld natuurlijk, maar met het geld van onze inwoners. Ook het CDA en de VVD vinden dat de klimaat veranderingen door de mens wordt veroorzaakt. En geen kritisch woord over de miljarden die nodig zijn geweest om in 6 jaar tijd 1.88% meer hernieuwbare energie te genereren. Nooit een kritisch woord in de Staten van Overijssel.

De PVV probeert al tijden een provinciale discussie te krijgen op basis van feiten. Laat wetenschappers eens aan het woord. Maar er is geen interesse. Feiten, wat is dat? Wanneer je miljarden belastinggeld uitgeeft aan beleid dan moet je toch minimaal weten wat de kosten zullen zijn en de uiteindelijke opbrengsten? Maar men is hierin niet geïnteresseerd. Het blijft een politieke discussie en dit is vreemd, jammer en schandelijk tegelijk.

Is er licht aan het einde van de tunnel?

We hebben onlangs een stapje gemaakt. We gaan met de VVD een avond organiseren over Thorium. Dit moeten we zelf doen. Het CDA, de CU en de gedeputeerde hebben toegezegd te zullen komen wanneer ze worden uitgenodigd. Dit is winst. Soms moet je met kleine stapjes tevreden zijn.

Vergissen is menselijk, maar in die vergissing blijven volharden is idioot!