Wat heeft deze coalitie bereikt?

Na de verkiezingen in 2015 is er in Overijssel een coalitie gevormd door het CDA, de VVD, de CU en D66. Het coalitieakkoord kreeg de titel ‘Overijssel werkt!’ en had als basis de woorden Verbinden, Versterken en Vernieuwen. In het akkoord lezen we onder andere dat het college het voortouw zou nemen, stevig zal optreden wanneer nodig, anderen uit zal nodigen om tot betere oplossingen te komen en op zoek gaat naar draagvlak. Ook kunnen we lezen dat het college zich realiseert dat de goede oplossingen van gisteren zomaar de dogma’s van morgen kunnen zijn en in de weg kunnen gaan staan om doelen op een adequate manier te bereiken.

 


De geplande investeringen in de periode 2015-2019 komen uit op 1.6 miljard. Het is bijna december 2018 en de partijen staan inmiddels in de verkiezingsmodus. In maart 2019 zijn er weer Provinciale Verkiezingen en is het dus tijd om de balans op te maken. Wat heeft dit college bereikt? Hoe gaan we dit college later herinneren?


Deze column schrijven is enorm lastig. Ik heb weinig om over te schrijven. Wat is er nu concreet bereikt? Is de werkloosheid hier (veel) lager dan in andere provincies? Nee. Is hier geen mismatch onderwijs – arbeidsmarkt? Nee, die is er wel. Zijn er genoeg woningen in Overijssel? Nee, er is een tekort. Gaat de islamisering aan ons voorbij? Nee, het wordt alsmaar erger, er komen er steeds meer bij. Staan mensen in Overijssel niet in de file? Nee, mensen staan gewoon in de file. Hebben wij geen provinciale wegen die dodenwegen worden genoemd? Nee, er zijn er minimaal 6. Kiezen meer mensen op het Mbo voor techniek? Ja, maar te verwaarlozen. Is de koers van de energietransitie de juiste koers? Nee, volgens Atelier Overijssel zijn de huidige plannen onrealistisch, niet te betalen en landschapsvervuilend. Zijn statushouders massaal aan het werk en leveren zij een bijdrage aan onze maatschappij? Nee, ze zitten voornamelijk in de bijstand. Gezien het feit dat alle gemeentes worstelen met de organisatie en de financiering van de zorg, heeft dit college de gemeentes ondersteunt? Nee, hebben ze niet gedaan. Zijn de provinciale belastingen omlaag gegaan? Nee, is niet gebeurd. Zijn er grote buitenlandse bedrijven deze kant opgekomen? Nee, die zijn ergens anders naar toe gegaan.


We moeten toch wel wat noemen, want anders ziet het er helemaal droevig uit. Er moet toch wel wat bereikt zijn? Jazeker, het toerisme doet het goed. Het binnenlands toerisme dan. Zou het komen dat mensen in Nederland minder te besteden hebben en hun heil zoeken in Nederland? De buitenlandse toeristen komen vooral uit Duitsland en België. XL Businesspark gaat toch lopen? Mag het na 10 jaar klungelen en tientallen miljoenen verdampt geld? Niet vermeld wordt dat het bedrijfsleven ervoor gezorgd heeft dat de loop er nu in zit. Niet dankzij de inspanningen van het college loopt het nu, maar ondanks de politiek. De PVV heeft altijd gepleit om ondernemers ondernemers aan te laten trekken. We zijn blij dat dit dan ook heeft gewerkt.


En TechnologyBase Twente dan? Vroeger werkten hier ruim 2000 mensen, nu een kleine 100. Maar die batterijencampus komt er toch? Dit is wel de bedoeling, maar vooralsnog is er nog niets. De vraag is ook of dit wel een juiste koers is. Met Thoriumcentrales heb je geen batterijen nodig.


De conclusie is dat er in 4 jaar tijd niets is bereikt waarmee wij ons onderscheiden van andere provincies.
Waarmee had dit college dan wel het verschil kunnen maken? Kijkend naar de 1.6 miljard die als geplande investering stond vermeld.


Men had de N35 kunnen aanpakken: minder files, goed voor de economie en goed voor de verkeersveiligheid.
Men had de N36 kunnen aanpakken, een zeer onveilige weg waar veel ongelukken plaatsvinden.
Men had de 5 andere dodenwegen kunnen aanpakken en kunnen zorgen voor meer veiligheid.


Men had het vliegveld in Enschede kunnen inzetten als locatie voor vrachtvluchten. Goed voor de werkgelegenheid, de economie en de profilering van Twente als logistieke hotspot.
Men had de provinciale opcenten volledig moeten inzetten voor de N35 en de N36 of anders de belastingen moeten verlagen. Goed voor de economie.
Men wist in 2015 dat de levensmiddelensector met een enorm personeelstekort zou komen te zitten. Men had hierop moeten anticiperen. Hadden we nu geen tekort in deze branche gehad. Wij hebben heel veel levensmiddelenbedrijven in Overijssel.


Men had met het ministerie om de tafel moeten gaan zitten om techniek en ICT in het basisonderwijs te implementeren. Om alvast te zorgen voor voldoende aanwas voor kinderen die later de techniek in willen.
Men had met het ministerie om de tafel moeten gaan zitten om het vmbo anders in te richten in onze regio. Veel meer met technische opleidingen en dan gericht op vakmanschap.
Men had met het ministerie een plan moeten maken om Duits een verplicht vak te maken in ons regionale onderwijs. Je stimuleert grensoverschrijdend werken, maar niet de taal. Vreemd.
Men had de 25 gemeentes moeten ondersteunen op het gebied van zorg. Door het tekort in het sociaal domein zagen gemeentes zich genoodzaakt om hun belastingen te verhogen. Slecht voor de economie. Slecht voor de verstandhouding met gemeentes.


Men had statushouders niet als een speciale groep moeten kwalificeren. Hiermee geeft men het signaal af dat statushouders voorrang genieten op de woningmarkt. Dit is slecht voor het vertrouwen van de inwoners in de politiek. Zo had men ervoor kunnen kiezen om statushouders in leegstaande kantoorpanden e.d. te huisvesten. Dit was goed geweest voor de woningmarkt.
Men had het vliegveld in Enschede als overloop kunnen aanbieden voor Schiphol. Dit was goed geweest voor de werkgelegenheid en economie.
Men had ervoor kunnen zorgen dat de Joodse gemeenschap in Deventer had kunnen blijven. Dan hadden we 75 jaar bevrijding echt met opgeheven hoofd kunnen vieren.
Men had in het basisonderwijs een programma kunnen maken om te zorgen dat joden- en homohaat in de kiem zou worden gesmoord.
Men had kunnen zorgen voor zwemlessen terug in het onderwijs om zo het aantal verdrinkingen van jongeren tegen te gaan.


En zo had men veel meer kunnen doen, concreet, om echt het verschil te maken. Minder ‘Benen op tafelsessies’ en meer, veel meer praktisch beleid.
Onze inwoners kiezen ons om de 4 jaar. Volgens ons willen de inwoners provinciaal beleid waar zij van profiteren. Mensen willen filevrij rijden, lagere belastingen, goede zorg, werk, zich veilig voelen op de weg en in hun leefomgeving, een korte wachttijd voor een woning en behoud van onze cultuur. Dan moet je hier ook actief beleid op voeren. En dit is nauwelijks gebeurd de afgelopen 4 jaar!
Bovenstaande opsommingen zijn in de afgelopen 4 jaar naar voren gebracht door de PVV. Wilt u veel meer concreet provinciaal beleid?


Stem dan 20 maart 2019 PVV.