De hypocriete CDA en VVD

Zo vlak voor de provinciale verkiezingen van 20 maart a.s. begint ook de elite zich te roeren over de kosten van het klimaatakkoord en de huidige energietransitie. Toeval? Nee, verkiezingsstrategie. De elite is bang om straks afgerekend te worden. Op hun idiote energiebeleid. Die mensen de armoede indrijft. En de enige partij in de Staten van Overijssel die hier continu op heeft gewezen, is de Partij voor de Vrijheid in Overijssel.

 

De PVV Overijssel heeft de afgelopen 4 jaar continu gezegd dat de huidige koers niet te betalen is. En ook nog eens overbodig is. Iedere vergadering en iedere commissie in de afgelopen periode hebben wij naar voren gebracht dat de energietransitie onbetaalbaar zou zijn voor de normale man of vrouw. We hebben de heren en dames van het CDA en de VVD stelselmatig gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Waarom allemaal achter elkaar aanhollen en niet zelf nadenken? Waarom nooit kritische vragen stellen aan de gedeputeerde? Waarom nooit de PVV steunen wanneer wij het er weer eens over hadden? Het CDA en de VVD in Overijssel lachten ons nog net niet uit. Ze negeerden ons. En gingen vrolijk verder met het steunen en bedenken van voorstellen/moties die zorgden voor een nog hogere energierekening.

Ook de herhaaldelijke oproepen van de PVV in de Staten van Overijssel om geen haast te maken met gesubsidieerde windmolens en zonneparken konden niet op steun van de VVD en het CDA rekenen. Want, wij hebben gas. En gas is duurzaam in alle andere landen. Behalve in Nederland, behalve in Overijssel.

Beide partijen keken de afgelopen 4 jaar niet naar de kosten voor de burgers. Ze keken weg. Ze geloofden in het groene sprookje. Alles moest daarvoor wijken. Ook het realisme. Zelfs het feit dat wind- en zonne-energie nauwelijks iets bijdragen aan de energiebehoefte werd genegeerd. Het werd ontkend en het was onbespreekbaar. Er was een koers uitgezet en andersdenkenden werden niet gehoord. We moesten maar als een malle achter de rest aanlopen. Nou, mooi niet!

De PVV denkt zelf na. We krijgen hierdoor altijd gelijk op de grote onderwerpen en nu ook weer. Gewoon je boerenverstand gebruiken is vaak al voldoende.

Wat de VVD en het CDA doen is moreel verwerpelijk. Ze bedriegen de inwoners van Overijssel. Ze belazeren de boel. Het is bespottelijk om nu opeens, vlak voor de verkiezingen, te draaien. Dit is nu exact de reden waarom veel mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, in politici. 

Ik zit sinds 2015 in de politiek, maar voel me geen politicus. Ik voel me meer een inwoner van Overijssel die het geluk heeft de belangen van onze inwoners te mogen behartigen. Noem het maar een volksvertegenwoordiger. Andere mensen noemen me wel een politicus. En dus word ook ik aangesproken op dat hypocriete gedrag van het CDA en de VVD. “Jullie zijn allemaal hetzelfde.” hoor je dan.

Nee, wij zijn niet hetzelfde. Daarom zitten wij bij de PVV. Wij doen niet mee aan die volksverlakkerij. Wij zijn trots op onze principes en die zullen we niet verloochenen.

Stem deze neppartijen in Overijssel weg. Ze verkopen hun moeder nog voor de macht. Echt, beide partijen doen alles om aan de macht te blijven. Liegen en bedriegen. Alles lijkt geoorloofd! Trap er niet in kiezers, inwoners van Overijssel.

Kies 20 maart Partij voor de Vrijheid als u integriteit ook belangrijk vindt!