Criminelen hebben vrij spel in Overijssel

In 2016 zijn 53,1% van de aangiften die bij de politie-eenheid Oost-Nederland zijn gedaan, door diezelfde politie-eenheid afgewezen. In totaal ging het om 74.775 aangiften die na opname rechtstreeks in de prullenbak zijn beland. Een belachelijk hoog aantal. PVV Overijssel heeft schriftelijke vragen aangekondigd.

Volgens de PVV Overijssel fractie is dit het reinste ontmoedigingsbeleid voor de burger om überhaupt aangifte te doen van een strafbaar feit. “Wij snappen dat het opsporen van een fietsendief moeilijk wordt als er geen aanknopingspunten zijn om tot de dader te komen.” De PVV Overijssel vraagt zich echter af of het niet in veel gevallen gaat om een wíl niet, in plaats van een kán niet.

Aangiften van burgers moeten opvolging krijgen. Wanneer dit absurde aantal van verscheurde aangiften niet omlaag gebracht wordt, verliest de politie aanzien en dus ook gezag bij de burgers. En dit mogen we niet laten gebeuren. Actie van de provincie is dus geboden.

Als dit betekent dat de politie meer lokale bevoegdheden moet krijgen, wil de PVV Overijssel dat de provincie hier de gemeentes op aanspreekt en zo nodig in overleg met de politie haar regierol oppakt.