PVV: Gedeputeerde Boerman (ChristenUnie) voert PVV motie niet uit.

De afspraak was ‘geen gedwongen ontslagen in het OV’, en de PVV is de enige die dit nu wil handhaven!

De PVV-fractie heeft op 11 mei 2016 een motie ingediend waarin de provincie Overijssel wordt opgeroepen te voorkomen dat provinciaal beleid er toe kan leiden dat er gedwongen ontslagen komen binnen het openbaar vervoer. Deze motie is die dag met meerderheid van stemmen aangenomen. Zeer positief volgens de PVV, want medewerkers van het OV in onze provincie konden nu op deze zekerheid rekenen. En dat geeft rust.

 

Wij zijn echter zeer geschrokken toen wij de nota van uitgangspunten lazen, die van belang is voor de aanbesteding van het OV. Hierin wordt met geen woord gerept over het verbieden van gedwongen ontslagen. PVV-statenlid Heutink: ‘Onze, in 2016 al aangenomen motie, vraagt om één zin op te nemen in de nota van uitgangspunten. Dat de gedeputeerde staten dat niet wil doen, is minachting van de hardwerkende mensen in ons openbaar vervoer. En dat terwijl het coalitieprogramma ‘Overijssel werkt’ heet.’

De PVV zal tijdens de provinciale statenvergadering van 23 mei opnieuw aandacht vragen voor dit punt. Dan zal de partij ook de consequenties bespreken indien de motie niet wordt uitgevoerd. De gedeputeerde Boerman veegt namelijk zowel de gemaakte afspraken, als de werkzekerheid van onze mensen in het OV van tafel. Een totale minachting voor de burger!