PVV eist einde aan gegraai van oud-burgemeester Haaksbergen

PVV-Statenlid Joeri Pool heeft schriftelijke vragen gesteld aan de commissaris van de koning naar aanleiding van het bericht over de oud PvdA-burgemeester van Haaksbergen. PVV Overijssel vindt het een schande dat deze oud burgemeester voor tonnen aan wachtgeld binnenharkt terwijl zijn gemeente onder curatele staat bij de provincie Overijssel. De PVV eist dan ook opheldering.

1. Is de commissaris van de koning op de hoogte dat uit interne documenten is gebleken dat de oud-burgemeester van Haaksbergen nog ieder jaar dik 80.000 euro aan wachtgeld vangt?

2. Is de commissaris van de koning op de hoogte dat hij slechts 3 jaar burgemeester was, maar van 2015 tot 2024 wachtgeld krijgt en dat dit tot bijna 8 ton oploopt?

3. Is de commissaris van de koning op de hoogte dat de gemeente Haaksbergen een artikel 12-gemeente is en onder curatele staat bij de provincie Overijssel?

4. Zo ja, hoe kan het dan in hemelsnaam zo zijn dat de provincie Overijssel niks tegen deze schaamteloze zelfverrijking doet?

5. Is de commissaris van de koning het met de PVV eens dat het volstrekt onacceptabel is dat de gemeente Haaksbergen elke euro twee keer moet omdraaien, maar dat een PvdA-politicus bakken met geld krijgt toegeschoven?

6. Is de commissaris van de koning het met de PVV eens dat aan deze volstrekt idiote situatie direct een einde moet komen en dat deze oud-burgemeester het ontvangen wachtgeld moet terugbetalen?

7. Zo ja, is de commissaris van de koning bereid alles in het werk te stellen om deze graaiende oud-burgemeester tot verantwoording te roepen en aan dit gegraai direct een einde te maken?