PVV wil actie van de provincie om de Bruine Vloot te redden!

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het nieuws dat de Bruine Vloot in Overijssel op omvallen staat en dat de toegezegde steun vanuit het Rijk veel te laat komt.

1. Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat het nu afzeggingen regent waardoor de Bruine Vloot in Overijssel weer stil ligt en daardoor grote verliezen lijdt?

2. Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat de toegezegde steun vanuit het Rijk voor de Bruine Vloot van 15 miljoen euro pas vanaf oktober wordt uitgekeerd en dat dit voor veel schippers te laat is?

3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat het zeer triest zou zijn als Overijsselse schippers van de Bruine Vloot failliet gaan omdat het Rijk zo traag is met het uitbetalen van de toegezegde steun?

4. Is de gedeputeerde daarom bereid het bedrag dat de Overijsselse schippers van de Bruine Vloot aan steunmaatregelen krijgen voor te schieten en die kosten later te verrekenen met het Rijk?

5. Zo ja, is de gedeputeerde bereid hier vaart mee te maken zodat de schippers van de Bruine Vloot al in augustus de steun krijgen die ze verdienen, in plaats van pas vanaf oktober?

6. Is de gedeputeerde, gezien de urgentie, bereid deze schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?