Luie politieke bestuurders medeverantwoordelijk ongeluk N50!

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het nieuws dat er voor de zoveelste keer een ernstig verkeersongeluk op de N50 heeft plaatsgevonden.

1. Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat er dit weekend weer een vreselijk ongeluk plaatsvond op de N50 bij Kampen toen een auto op de verkeerde weghelft terecht kwam?

2. Kan de gedeputeerde zich verantwoorden voor het feit dat hij het voorstel van de PVV van een jaar geleden voor tijdelijke maatregelen op de N50 ijskoud terzijde heeft geschoven?

3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat een betere rijbaanscheiding, één van de voorstellen van de PVV als tijdelijke maatregel, dit ongeluk had kunnen voorkomen en dat zijn onwil om dit te realiseren hem medeverantwoordelijk maakt voor dit ongeluk?

4. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat het te schandalig voor woorden is dat, ondanks alle ongelukken op de N50, luie politieke bestuurders nog steeds geen haast maken met een versnelde aanpak van de N50 of met het nemen van tijdelijke maatregelen op deze weg?

5. Is de gedeputeerde, gezien het feit dat hij structureel blijft weigeren tijdelijke maatregelen te nemen, bereid zijn spullen te pakken en plaats te maken voor iemand die wel ingrijpt op deze dodenweg?