PVV Overijssel investeert liever 10 miljoen in werkgelegenheid dan in een elitair orkest!

De PVV Overijssel heeft na aanleiding van een scherp debat over de luchthaven een weloverwogen beslissing genomen.

De PVV heeft nooit onder stoelen of banken gestoken voor een vliegveld te zijn.

De afweging tussen werkgelegenheid en een investering met belastinggeld gaat de PVV aan het hart.

De PVV heeft de toezegging gekregen dat iedere nieuwe investering die in de luchthaven wordt gedaan vooraf aan de Staten wordt voorgelegd.

Op deze manier kunnen de risico's worden voorkomen.

Met deze toezegging kan de PVV voor de luchthaven kiezen.

PVV-fracties in elf provincies: 100 procent achter Geert.

PVV-fracties in elf provincies: 100 procent achter Geert.

De fractieleiders van de Partij voor de Vrijheid in elf provincies staan volledig achter de Kamerfractie van de PVV en Geert Wilders.

Edgar Mulder, fractieleider van de PVV in Overijssel, nam het initiatief tot de verklaring. “Wij zijn volbloed PVV’ers en blijven trouw aan de partij. Ik heb mijn collega’s gesproken en die zijn eendrachtig in hun steun aan Geert Wilders.”

De PVV-leden in Provinciale Staten, gemeenteraden, Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement kwamen recentelijk nog bij elkaar in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Mulder: “Daar bleek weer eens hoe eendrachtig de sfeer is. We waren er met meer dan honderd mensen en daar zag je hoe springlevend de PVV is.”, aldus Mulder.

Winnaar Prijsvraag

Prijswinnaar

Op  7 maart jongstleden hebben wij de winnaar van onze prijsvraag uitgenodigd om zijn prijs in ontvangst te nemen. De heer van der Veen mocht het boek  “De schijnélite van de valse munters” van Tweede Kamerlid Martin Bosma in ontvangst nemen. Gerrit Jansen heeft namens de PVV Overijssel de heer van de Veen van harte gefeliciteerd met zijn prijs.