Statenvragen: status ontwikkeling Technology Base Twente

Op 11 april jongstleden tijdens de PS-vergadering hebben we gedeputeerde van Hijum een aantal mondelinge vragen gesteld over de ontwikkelingen op Technology Base Twente. Omdat niet alle antwoorden zijn gegeven en sommige antwoorden bij ons niet tot tevredenheid hebben geleid, zien wij ons genoodzaakt deze nog een keer te stellen. Maar dan schriftelijk. Deze vragen vullen wij aan met een aantal andere vragen, omdat het vragenuur onvoldoende ruimte biedt om alle vragen in één keer te behandelen.

Lees verder

PVV Hengelo

Kandidatenlijst

1. Jordi Rietman
2. Jeanet Nijhof
3. Jan van der Sleen
4. Christian Benerink
5. Stefan Abbink
6. Petra Nijhuis
7. Mireille Verheul

Verkiezingsprogramma

 hengeloprogramma

PVV Almelo

Kandidatenlijst

1. Sebastiaan Stöteler
2. Patricia Pol
3. Hidde Heutink
4. Joey Tijhof
5. Mario Siebum
6. Mark Leus
7. Frans Berwald
8. Dave Tijink

Verkiezingsprogramma

almeloprogramma