Nederland Weer Van Ons

 

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen

Dit zijn onze kandidaat-Statenleden:

1. Erik Veltmeijer
2. Jeanet Nijhof-Leeuw
3. Joeri Pool
4. Hidde Heutink
5. Sebastiaan Stöteler
6. Jeroen Ahrens
7. Victor Harmeijer
8. Ferdinand Geertman
9. Mireille van den Enk
10. Christiaan Benerink
11. Joey Tijhof
12. Mario Siebum
13. Hanny Verbeek
14. Gerrit de Ruig
15. Edgar Mulder

Wat heeft deze coalitie bereikt?

Na de verkiezingen in 2015 is er in Overijssel een coalitie gevormd door het CDA, de VVD, de CU en D66. Het coalitieakkoord kreeg de titel ‘Overijssel werkt!’ en had als basis de woorden Verbinden, Versterken en Vernieuwen. In het akkoord lezen we onder andere dat het college het voortouw zou nemen, stevig zal optreden wanneer nodig, anderen uit zal nodigen om tot betere oplossingen te komen en op zoek gaat naar draagvlak. Ook kunnen we lezen dat het college zich realiseert dat de goede oplossingen van gisteren zomaar de dogma’s van morgen kunnen zijn en in de weg kunnen gaan staan om doelen op een adequate manier te bereiken.

Lees verder

N35 moet een volledige vierbaansweg worden.

De N35 moet zo snel mogelijk een volledige vierbaansweg worden waar je 100km per uur kan rijden. Dit vonden wij al in 2011 en dit vinden wij nog steeds. Er zijn echter enkele problemen om dit te realiseren, problemen waar meer geld voor beschikbaar gesteld moet worden. De PVV wilde daarom de Provinciale opcenten voor deze weg gaan inzetten, een concreet voorstel om de N35 nu aan te gaan pakken. Helaas staan wij daarin alleen. Dus als u wilt kunnen doorrijden in Overijssel, weet u wat u moet stemmen!

PVV: Besluit geitenstop voelt als een overval!

De PVV-fractie in Overijssel voelde zich overvallen door een onaangekondigd debat op woensdag 26 september jl. over het op slot zetten van de geitenhouders in Overijssel. Dit debat was niet toegankelijk voor inwoners, geitenhouders en belanghebbenden. Het werd in het geheim gevoerd.

Lees verder