Nederland Weer Van Ons

 

vliegen_vestigen_testen_1.png

Schuif Twente Airport naar voren als alternatief voor Lelystad Airport. Dat wil de PVV in Overijssel. "Het college heeft werkgelegenheid in Overijssel uitgeroepen als hét speerpunt. Laat de inwoners van Twente dan maar zien dat het menens is."

Er is veel te doen om de uitbreiding van Lelystad Airport. Zo voorziet vliegveld Teuge een faillissement, omdat de parachutistenclub zal moeten vertrekken als de vluchtroute over Teuge gaat. Een keuze voor Twente Airport zou dat probleem ook oplossen, aldus de PVV.

Lees verder

traversedoorweerselo.jpg

Stichting Dorpsbelangen Weerselo laat op de website van de TC Tubantia van 27 juni 2017 weten een referendum te willen organiseren over de komst van de rondweg Weerselo.

Vanwege de maatschappelijke impact die deze rondweg met zich meedraagt juicht de PVV Overijssel een referendum over dit onderwerp toe. De PVV is absoluut voorstander om inwoners van Weerselo zelf te laten beslissen over de toekomst van de rondweg.

Lees verder

zwijn.jpg

De Partij voor de Vrijheid Overijssel heeft naar aanleiding van een aanrijding vandaag met een zwijn op de N36 schriftelijke vragen gesteld aan het College in Overijssel.
Saillant is dat op 7 juni jl., tijdens de commissie Landbouw en Natuur, uitgebreid stil gestaan is bij de problematiek rondom de explosief groeiende zwijnenpopulatie in Overijssel.
Verwacht wordt dat maatregelen en ook wijzigingen inzake het beheer, pas tijdens het vaststellen van het nieuwe Faunabeheerplan in 2018 meegenomen worden en dus ook pas actief zijn vanaf 1 januari 2019.

Lees verder

column_erik.jpg

Op woensdag 21 juni jl. stond er weer een Provinciale Statenvergadering op het programma en de PVV Overijssel diende een motie in waarin Gedeputeerde Staten, het bestuur van Overijssel, verzocht wordt een onderzoek te laten doen naar het arbeidsmarktperspectief van inwoners met een MBO opleiding op niveau 2 en 3. Dit onderzoek zou dan worden worden uitgevoerd door de Sociaal Economische Raad van Overijssel, ook wel SER Overijssel genoemd.

Lees verder

column_erik.jpg

Op woensdag 24 mei jongstleden namen we afscheid van onze fractievoorzitter Edgar Mulder en van Roy van Aalst, Statenlid en onze persvoorlichter. Zowel Edgar als Roy zijn sinds maart dit jaar Tweede Kamerlid voor de PVV en wij wisten allemaal dat dit consequenties zou hebben voor de fractie in Overijssel.

Zelf zit ik sinds 2015 in de Provinciale Staten van Overijssel en heb ik beide heren van dichtbij mogen meemaken. Hun rol binnen de fractie was verschillend.

Lees verder