Nederland Weer Van Ons

 

Wat heeft deze coalitie bereikt?

Na de verkiezingen in 2015 is er in Overijssel een coalitie gevormd door het CDA, de VVD, de CU en D66. Het coalitieakkoord kreeg de titel ‘Overijssel werkt!’ en had als basis de woorden Verbinden, Versterken en Vernieuwen. In het akkoord lezen we onder andere dat het college het voortouw zou nemen, stevig zal optreden wanneer nodig, anderen uit zal nodigen om tot betere oplossingen te komen en op zoek gaat naar draagvlak. Ook kunnen we lezen dat het college zich realiseert dat de goede oplossingen van gisteren zomaar de dogma’s van morgen kunnen zijn en in de weg kunnen gaan staan om doelen op een adequate manier te bereiken.

Lees verder

N35 moet een volledige vierbaansweg worden.

De N35 moet zo snel mogelijk een volledige vierbaansweg worden waar je 100km per uur kan rijden. Dit vonden wij al in 2011 en dit vinden wij nog steeds. Er zijn echter enkele problemen om dit te realiseren, problemen waar meer geld voor beschikbaar gesteld moet worden. De PVV wilde daarom de Provinciale opcenten voor deze weg gaan inzetten, een concreet voorstel om de N35 nu aan te gaan pakken. Helaas staan wij daarin alleen. Dus als u wilt kunnen doorrijden in Overijssel, weet u wat u moet stemmen!

PVV: Besluit geitenstop voelt als een overval!

De PVV-fractie in Overijssel voelde zich overvallen door een onaangekondigd debat op woensdag 26 september jl. over het op slot zetten van de geitenhouders in Overijssel. Dit debat was niet toegankelijk voor inwoners, geitenhouders en belanghebbenden. Het werd in het geheim gevoerd.

Lees verder

PVV: Actualiseer de omgevingsvisie en geef ondernemers de ruimte!

De huidige omgevingsvisie van de Provincie Overijssel is niet meer van deze tijd en legt ondernemers in onze provincie onnodige regelgeving op. De PVV Overijssel zal daarom tijdens de komende Statenvergadering van 26 september a.s. een amendement indienen waarbij ondernemers, naast hun business to business activiteiten, ook winkelactiviteiten mogen hebben op een bedrijventerrein.

Lees verder

PVV Overijssel: ga de N36 eens écht aanpakken!

De PVV fractie in Overijssel heeft vol verbazing naar het filmpje gekeken waarin een chauffeur van een vrachtwagen een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre maakt.

Het filmpje, waarin de vrachtautochauffeur op het nippertje géén ongeluk veroorzaakte, is aanleiding om Gedeputeerde Staten een 7-tal schriftelijke vragen te stellen.

De essentie van deze vragen is dat er per direct gestopt moet worden met het nemen van schijnmaatregelen op deze weg.

Statenlid en PVV woordvoerder Hidde Heutink: “Al jaren is deze weg levensgevaarlijk en in de volksmond wordt er zelfs gesproken over “dodenweg” vanwege de vele ongelukken, soms met fatale afloop. Het aanbrengen van wat ribbelmarkeringen en een klein beetje verbreden van het asfalt zal niet voldoende zijn om de drang naar inhalen op deze weg te verminderen”.

De PVV vraagt onder meer aandacht voor de op 20 juni jl. aangehouden motie om een onderzoek te starten naar driestrookswegen. Een quickscan wijst uit dat dit met name noodzakelijk is op wegen waar 100 km/h gereden kan worden.

Heutink vult aan: “Driestrookswegen zorgen voor rust en geven de mogelijkheid om op gepaste momenten in te halen. Wij willen een toezegging van de gedeputeerde dat wij een concrete uitwerking kunnen verwachten in de Integrale Netwerkvisie Overijssel.”

Ook verwacht de PVV dat het verkeersveilig maken van de N36 in de resterende statenperiode de hoogste prioriteit van Gedeputeerde Boerman krijgt.

Bekijk het filmpje hier: https://www.ad.nl/binnenland/bizarre-inhaalactie-vrachtwagen-op-n36-wekt-woede-weggebruikers~afc85aac/