Nederland Weer Van Ons

 

zwijn.jpg

De Partij voor de Vrijheid Overijssel heeft naar aanleiding van een aanrijding vandaag met een zwijn op de N36 schriftelijke vragen gesteld aan het College in Overijssel.
Saillant is dat op 7 juni jl., tijdens de commissie Landbouw en Natuur, uitgebreid stil gestaan is bij de problematiek rondom de explosief groeiende zwijnenpopulatie in Overijssel.
Verwacht wordt dat maatregelen en ook wijzigingen inzake het beheer, pas tijdens het vaststellen van het nieuwe Faunabeheerplan in 2018 meegenomen worden en dus ook pas actief zijn vanaf 1 januari 2019.

Lees verder

column_erik.jpg

Op woensdag 24 mei jongstleden namen we afscheid van onze fractievoorzitter Edgar Mulder en van Roy van Aalst, Statenlid en onze persvoorlichter. Zowel Edgar als Roy zijn sinds maart dit jaar Tweede Kamerlid voor de PVV en wij wisten allemaal dat dit consequenties zou hebben voor de fractie in Overijssel.

Zelf zit ik sinds 2015 in de Provinciale Staten van Overijssel en heb ik beide heren van dichtbij mogen meemaken. Hun rol binnen de fractie was verschillend.

Lees verder